Meer boeken in jonge Vlaamse gezinnen dankzij Boekbaby’s 04-03-2014

De impact van het leesbevorderingsproject Boekbaby’s dat boeken binnenbrengt in jonge gezinnen en het (voor)leesplezier van ouders én kinderen stimuleert, is het grootst bij anderstalige en laaggeschoolde gezinnen. Dat blijkt uit recent onderzoek van het Centrum voor Taal en Onderwijs in opdracht van Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege en Stichting Lezen in België. Boekbaby's is de Vlaamse equivalent van BoekStart in Nederland. In Nederland krijgen jonge ouders een BoekStartkoffertje met twee gratis boekjes, in België krijgen ze twee boekenpakketten.

Boekbaby's is een project van Stichting Lezen in samenwerking met de openbare bibliotheken en Kind en Gezin. Boekbaby's wil ouders en kleine kinderen laten genieten van boeken. Dat is goed voor de (taal)ontwikkeling van de kinderen, maar ook voor de band tussen ouder en kind en voor de leescultuur in het gezin. Het project startte in 2005, intussen zijn er 76 Boekbaby’s-gemeenten in Vlaanderen. In totaal bereikt Boekbaby’s 15.420 gezinnen.

Jonge ouders die in een Boekbaby’s-gemeente wonen, krijgen van Stichting Lezen een pakket met babyboeken en informatie wanneer hun kind zes maanden oud is. Dat gebeurt via Kind en Gezin tijdens een bezoek aan het consultatiebureau. Een tweede (peuter)pakket, gefinancierd door de deelnemende gemeenten, ligt klaar in de plaatselijke bibliotheek als de zoon of dochter 15 maanden oud wordt.

Tussen 1 september 2012 en 30 november 2013 onderzocht het Centrum voor Taal en Onderwijs (KU Leuven) op vraag van Vlaams Cultuurminister Joke Schauvliege en Stichting Lezen de impact van Boekbaby’s. Het onderzoek bij een representatief staal van 472 ouders, 176 vrijwilligers van de consultatiebureaus en 58 bibliotheekmedewerkers uit 20 Boekbaby’s-gemeenten wijst uit dat zowel de ouders, de bibliotheken als de consultatiebureaus overtuigd zijn van de waarde van het project, al worden de ouders nog niet op iedere plek even goed geďnformeerd over de bedoeling ervan.

De resultaten zijn overwegend positief. Liefst 90% zegt het babypakket te hebben ontvangen. Het peuterpakket (vanaf 15 maanden) bereikt 62,5% van de ouders. 98,5% van de gezinnen gebruikt de boeken uit het babypakket, 97,1% doet dat met de boeken uit het peuterpakket. Bij de 62,5% van de ouders die het peuterpakket afhalen in de plaatselijke bibliotheek doen anderstalige ouders dit iets minder vaak dan Nederlandstalige ouders. Hetzelfde geldt voor laaggeschoolde ouders t.o.v. hogergeschoolde. Anderstalige en laaggeschoolde ouders blijken als kind zelf minder gebruik te hebben gemaakt van de bibliotheek. Dankzij Boekbaby’s worden 20,8% van de ouders lid van de bibliotheek en 21,2 % bezoekt de bib vaker. Heel wat ouders (bijna 4 op de 10) kopen meer boeken voor hun baby of peuter. Bij de laaggeschoolde en anderstalige groep is dat zelfs meer dan de helft (52,5% tot 55,2%). Ze lezen door de Boekbaby’s ook vaker voor (51,2 tot 57,4%) of kijken samen met hun kinderen in de boeken.

“Dat is een moment dat je deelt en dat je hem iets kan leren ook, voor de nieuwe dingen dan. En ook iets dat hij kan delen met jou, zo van, kijk, ik weet dat al, ik kan dat al. ’t Is wederzijds, ja, ik vind dat leuk.” (Een ouder over de gunstige invloed van voorlezen)

Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege: “Kinderen in het gezin met boeken laten omgaan, zou bij wijze van spreken een dagelijks “ritueel” moeten kunnen zijn. Boekbaby’s helpt die eerste pasjes naar het boek te zetten. Illustratief is dat de bevraagde ouders en hun kinderen allemaal genieten van die boekmomenten. Ook daarom past dit project naadloos in ‘Groeien in cultuur’, de visienota over Cultuureducatie bij jongeren. Lezen en taal prikkelen immers de menselijke verbeelding en de nieuwsgierigheid naar meer.”

“Zowel de ouders als de medewerkers van de deelnemende consultatiebureaus en bibliotheken zijn bijna unaniem positief over de waarde en het nut van het project”, concluderen de onderzoekers. Stichting Lezen wil het bereik en de impact van Boekbaby’s nog vergroten door met lokale samenwerkingsverbanden nog meer gemeenten aan boord te halen. In gemeenten waar Boekbaby’s nu al loopt, zal er extra aandacht gaan naar vorming voor de vrijwilligers en bibliotheekmedewerkers die de pakketten uitdelen aan de gezinnen. Een eerste stap is een studiedag op vrijdag 13 juni bij Kind en Gezin in Brussel, waar ook de resultaten van het onderzoek zullen worden toegelicht.

Boekbaby's

Terug naar het overzicht