Uitreiking certificaten voorleesco÷dinatoren kinderopvang Someren 17-03-2014

Op vrijdag 14 maart 2014 hebben áeen aantal pedagogisch medewerkers van Nul-vier Das en Korein Kinderplein uit Someren en Villa Vrolijk uit Helmond het certificaat van de training Voorleesco÷rdinator ontvangen.

De training waaraan de pedagogisch medewerkers hebben deelgenomen is aangeboden en verzorgd door de Bibliotheek Helmond-Peel en maakt onderdeel uit van BoekStart in de kinderopvang, een initiatief van Kunst van Lezen in opdracht van het Ministerie van OCW. Met BoekStart in de kinderopvang wil de bibliotheek de taalontwikkeling van jonge kinderen stimuleren door een structurele samenwerking met de kinderopvang te árealiseren waarbij aandacht is voor collectie, leesomgeving, deskundigheidsbevordering en ouderbetrokkenheid

In aanwezigheid van wethouder Theo Maas en hun leidinggevenden vertelden de voorleesco÷rdinatoren hoe zij hun taak zien en wat zij willen bereiken.

Op bijgaande foto de voorleesco÷rdinatoren en hun trainer Bert Golstein van Bibliotheek Helmond-Peel: Kim Grein Vereyken, Kim Rietjens, Joke Verberne, Tineke van Ooijen en Mario Rietjens van Nul-Vier DAS, Jessica van Kollenburg en DaniŰlle Hermans van Korein en Rika Luursema van Villa Vrolijk.

De gecertificeerde voorleesco÷dinatoren en hun trainer Bert Golstein

Terug naar het overzicht