Bestelwijze Speelontdekboeken BoekenPret veranderd 21-07-2015

Alle Speelontdekboeken zijn van een nieuw jasje voorzien. Daarnaast zijn de tips en suggesties voor ouders behoorlijk aangepast. Laaggeletterde ouders kunnen hiermee goed uit de voeten, volgens de ervaringsdeskundigen aan wie deze vorm is voorgelegd. Ook het besteladres is veranderd: niet meer bij Buro Extern maar bij Document Processing Centre van Rijnbrink. Gegevens over levertijd etc staan op het bestelformulier.
Vanwege de zomervakantie kunnen bestellingen wel geplaatst worden, maar vindt de verwerking pas na 10 augustus plaats.

BoekenPret Speelontdekboek oud BoekenPret Speelontdekboek nieuw
Links de oude en rechts de nieuwe versie van een Speelontdekboek

Terug naar het overzicht