NRC checkt 15 minuten per dag voorlezen 02-11-2015

De bewering ‘een kind dat 15 minuten per dag wordt voorgelezen, leert 1.000 woorden per jaar’ hebben scholen in de Kinderboekenweek 2015 naar voren gebracht. NRC heeft deze bewering eind oktober gecheckt en half waar bevonden. Dit betekent dat ze geen bewijs hebben kunnen vinden dat de stelling waar is, maar ook niet hebben kunnen aantonen dat de stelling niet klopt. Voor het kunnen leren van 1.000 nieuwe woorden per jaar door een kwartier vrij te lezen per dag is wel bewijslast gevonden. Zie de brochure Meer lezen, beter in taal die Kees Broekhof voor Kunst van Lezen heeft samengesteld. Maar deze stelling kan niet onverkort worden doorgetrokken naar voorlezen, hoewel er aanwijzingen zijn dat (kleine) kinderen nieuwe woorden leren door regelmatig (digitaal) voorgelezen te worden. Adriana Bus van de Universiteit Leiden heeft daar onderzoek naar gedaan zoals in het NRC-artikel ook staat aangegeven. Maar er zal nader onderzoek verricht moeten worden om bovenstaande bewering echt hard te maken. Stichting Lezen raadt daarom Bibliotheken, scholen en kinderopvanginstellingen aan ‘voorlezen’ niet meer onverkort te verbinden aan de stelling. Wil men toch communiceren dat lezen belangrijk is voor de woordenschatontwikkeling dan kan de stelling als volgt verwoord worden: ‘Een kind dat 15 minuten per dag leest, kan 1.000 nieuwe woorden per jaar leren’. Voor meer informatie kan men biebtobieb.nl raadplegen.

Voorlezen

Terug naar het overzicht