BoekStart in de kinderopvang in Meppel en De Wolden 23-11-2015

Op donderdag 19 november hebben dertien pedagogisch medewerkers van de kinderopvangorganisaties Doomijn, Vlindertuin, Koo en De Huiskamer uit Meppel en De Wolden het certificaat van de training voorleesco÷rdinator ontvangen. De training waaraan de pedagogisch medewerkers hebben deelgenomen is aangeboden en verzorgd door Bibliotheken Meppel en De Wolden. De training maakt onderdeel uit van BoekStart in de kinderopvang, een initiatief van Kunst van Lezen in opdracht van het Ministerie van OCW.

Met het certificaat 'op zak' gaan de medewerksters aan de slag om voorleesbeleid vorm te geven op hun locaties. Samen met hun collega's zorgen zij dat (voor)lezen een vast onderdeel van het dagritme wordt en dat er een leuke BoekStart leeshoek is op hun locaties met leesbevorderende activiteiten voor ouders en kinderen.

Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie, stimuleert de taalontwikkeling en bezorgt ouder en kind veel leesplezier. Uit onderzoek is gebleken dat als kinderen op jonge leeftijd worden voorgelezen, al vanaf vier maanden, zij daar de rest van hun leven profijt van hebben.

Met BoekStart in de kinderopvang willen de Bibliotheken de taalontwikkeling van jonge kinderen stimuleren door een structurele samenwerking aan te gaan met de kinderopvang, waarbij aandacht is voor collectie, leesomgeving, deskundigheidsbevordering en ouderbetrokkenheid.

De pedagogisch medewerkers met hun certificaat
De dertien pedagogisch medewerkers van de kinderopvangorganisaties Doomijn, Vlindertuin, Koo en De Huiskamer uit Meppel en De Wolden.

Terug naar het overzicht