Nieuwe uitgave: Interactief voorlezen met baby’s, dreumesen, peuters en kleuters 04-03-2016

Voorlezen geeft plezier én is belangrijk voor de taalontwikkeling: dat is de boodschap van BoekStart aan ouders en professionals. Wie van jongs af aan is voorgelezen heeft een voorsprong op school en daar zijn hele leven plezier van. Voorlezen heeft het meest effect als dat interactief gebeurt. Uit onderzoek blijkt dat naast taalontwikkeling interactief voorlezen een positieve invloed heeft op de sociaal-emotionele ontwikkeling, de rekenontwikkeling én de fantasie en het leervermogen.

De uitgave Interactief voorlezen met baby’s, dreumesen, peuters en kleuters biedt onder meer pedagogisch medewerkers en leerkrachten van groep 1 en 2 een handreiking om door middel van voorlezen op een praktische en speelse manier te werken aan de SLO-doelen. In tien overzichtelijke hoofdstukken komen zaken aan de orde als: hoe een geschikt prentenboek te kiezen, interactief voorlezen in vier stappen, voorleesontwikkeling, de speelleeromgeving aanpassen op wat je voorleest en betrekken van ouders.

Met praktijkvoorbeelden, achtergronden over interactief voorlezen en ‘actiefoto’s’ wordt de informatie levendig gebracht. Het boek kan van voor naar achter worden doorgenomen, maar je kunt ook kiezen voor een hoofdstuk dat een bepaald onderwerp behandelt. Meer dan de helft van het boek geeft een gedegen uitwerking in vier stappen van interactief voorlezen voor zes prentenboeken: voor elke leeftijdsfase, van baby t/m kleuter één.

Bij het boek hoort ook een website: interactiefvoorlezen.nl. Hierop zijn onder meer links te vinden naar digitale prentenboeken die verrijkt zijn met de vier stappen voor interactief voorlezen. Ook is er extra praktijkinformatie bij de hoofdstukken uit het boek, bijvoorbeeld over een digitale speel-leeromgeving. Verder wordt er een link gelegd met de Piramide-aanpak.
Het handboek is ontstaan in een samenwerking tussen Cito en Delubas. Al met al een praktisch, inspirerend geheel dat goed te gebruiken is bij de BoekStarttraining Interactief voorlezen.

Boekgegevens:
Interactief voorlezen met baby’s, dreumesen, peuters en kleuters
Auteurs: Dita Breebaart, Marieke op den Kamp, Irma Koerhuis, Nienke Lansink, Elly van der Linden
Delubas i.s.m. Cito (2015) ISBN 9789053006702

9789053006702_Interactief_voorlezen.jpg

Terug naar het overzicht