Vakberaad 0-18 wordt Kenniskring 0-18 20-09-2016

Door Ingrid Bon, voorzitter Kenniskring 0-18

Na de ontvlechting van VOB en SIOB is het een tijd onduidelijk geweest waar o.a. het Vakberaad Specialisten Bibliotheekwerk 0-18 onder zou gaan vallen. Eind 2014 heeft SPN deze handschoen opgepakt en inmiddels is een plan aangenomen. Uitgangspunt hierbij is dat professionals met elkaar kennis willen delen en discussie willen voeren, teneinde de professie en de eigen kennis en kunde op een hoger plan te tillen.

Penvoerder van SPN, Ronald Spanier, gaat samen met Levien den Boer, Landelijk moderator van Biebtobieb, in enkele groepen een pilot uitvoeren om te zien en te ervaren hoe Kenniskringen een (nog) sterkere rol kunnen gaan spelen, waarbij overlap voorkomen dient te worden.

Het Vakberaad Specialisten Bibliotheekwerk 0-18 is het oudste orgaan (sinds 2000) en een van de pilots. Daarom wordt nu vanwege de helderheid de naam gewijzigd in Kenniskring 0-18. De Kenniskring volgt de diverse landelijke ontwikkelingen, speelt informatie door en tracht bibliotheken die nog niet bij bepaalde programmalijnen zijn aangehaakt, van basisinfo te voorzien. Tevens is de Kenniskring gesprekspartner voor diverse organisaties.

Zodra de jaarplanning voor 2017 gereed is, volgt meer informatie, in elk geval via de Biebtobieb groep Kenniskring 0-18 (voorheen Vakberaad Specialisten Bibliotheekwerk 0-18).

Kenniskring 0-18

Terug naar het overzicht