Goed taalaanbod verbetert educatieve kansen 24-09-2016

Een goed educatief taalaanbod op de peuterspeelzaal en in groep 1 en 2 kan kinderen met Nederlands als tweede taal dezelfde educatieve kansen bieden als kinderen voor wie het de eerste taal is. Dat blijkt uit onderzoek waarop Loes van Druten-Frietman op 6 september promoveerde aan de Radboud Universiteit.

De inhoudelijke kwaliteit van de peuterspeelzalen en groep 1 en 2 is redelijk uniform en hoog, stelt Van Druten. De leerkracht is een belangrijke factor: kinderen met Nederlands als tweede taal profiteren meer van onderwijs door een hoger opgeleide leerkracht dan andere kinderen. Dat komt misschien doordat deze leerkrachten beschikken over meer kennis over taalontwikkeling en -stimulatie en daardoor hun onderwijs beter kunnen afstemmen op kinderen met Nederlands als tweede taal.

Het aanbieden van voor- en vroegschoolse educatie lijkt de taalontwikkeling van kinderen te stimuleren. Het gebruik van een interactieve interventie op basis van prentenboeken heeft daarbij een aanvullend effect op de actieve woordenschat van kleuters.

Loes J.G. van Druten-Frietman: Linguistic Diversity and Early Literacy Learning. Radboud Universiteit Nijmegen, 2016

Bron: NJi

Linguistic Diversity and Early Literacy Learning

Terug naar het overzicht