De VoorleesExpress in de Bibliotheek 07-02-2017

De VoorleesExpress is een landelijk project dat de taalontwikkeling van kinderen stimuleert en de ouders ondersteunt bij een positieve leesopvoeding. Twintig weken lang komt een vrijwillige voorlezer thuis bij een laagtaalvaardig gezin, met kinderen van 2 tot en met 8 jaar. De vrijwilliger introduceert het voorleesritueel bij het gezin. De ouders krijgen handvatten om het voorlezen zelf over te nemen en hun kinderen te stimuleren in de taalontwikkeling. Het leesplezier staat daarbij centraal; samen lezen is leuk en gezellig!

De VoorleesExpress wordt genoemd als goed voorbeeld in het landelijke actieprogramma Tel mee met Taal. Met Tel mee met Taal geeft het kabinet een extra impuls aan het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid. In de periode 2016-2018 wil Kunst van Lezen in het kader van Tel mee met Taal de VoorleesExpress koppelen aan de programma’s BoekStart (in de Kinderopvang) en de Bibliotheek op school. Op deze manier worden laagtaalvaardige gezinnen voor een langere periode ondersteund met een breed aanbod op het gebied van leesbevordering en taalstimulering. In veel provincies wordt de VoorleesExpress al een aantal jaren uitgevoerd door een groot aantal bibliotheken en hun samenwerkingspartners. Om de inzet van bibliotheken te intensiveren, is een ondersteuningsaanbod ontwikkeld voor de Provinciale Ondersteunings Instellingen (POI) in de vorm van trainingen en een productenbox. Hierbij is SodaProducties, landelijk initiatiefnemer en franchisegever van de VoorleesExpress ook betrokken. Momenteel wordt er gewerkt aan een VoorleesExpress rekenmodel voor bibliotheken, in de lijn van de rekenmodellen voor BoekStart en de Bibliotheek op school. Voor meer informatie over het ondersteuningsaanbod: Linda Voortman, Adviseur Rijnbrink.

VoorleesExpress

Terug naar het overzicht