Media Ukkie Dagen 2017: 'Slim opgroeien met schermen' 07-03-2017

Schermen hebben een grote aantrekkingskracht op de allerkleinsten. De ukkies weten feilloos hun favoriete filmpje of app te vinden op de tv, smartphone van mama of tablet van opa. Ze vermaken zich er prima mee. Wel hebben veel ouders vragen over het mediagebruik van hun jonge kinderen.  Zitten zij niet te lang achter een scherm? En de content die ze bekijken, is dat goede content?

Om ouders handvatten te bieden bij de mediaopvoeding van hun jonge kind, organiseert Mediawijzer.net voor de zesde keer de Media Ukkie Dagen. Dit keer van vrijdag 31 maart t/m vrijdag 7 april 2017 met als thema: ‘Slim opgroeien met schermen’. Hoe kun je als ouder je kind niet alleen op het gebied van voeding en beweging, maar ook op het gebied van mediagebruik een goede start meegeven?

Bibliotheken in Nederland worden uitgenodigd om mee te doen met de Media Ukkie Dagen door zelf een activiteit te organiseren om ouders bewust te maken van het belang van goede mediaopvoeding en tips te geven hoe ze dat goed kunnen doen. Om hen te ondersteunen bij de ontwikkeling van activiteiten om ouders te helpen bij de mediaopvoeding van hun dreumesen, peuters en kleuters is er een toolkit ontwikkeld. Deze is bestemd voor o.a. mediacoaches, medewerkers van CJG’s, kinderdagverblijven, leerkrachten en bibliotheken.

Voor het zesde opeenvolgende jaar maakt Mediawijzer.net bij de start van de Media Ukkie Dagen de resultaten bekend uit het onderzoek Iene Miene Media, onderzoek naar mediagebruik door jonge kinderen. Dit jaar wordt speciale aandacht gegeven aan de zorgen en vragen die bij ouders leven over mediaopvoeding.

Om bij ouders van jonge kinderen het onderwerp mediaopvoeding op de agenda te plaatsen, werkt Mediawijzer.net samen met media en bloggers die zich specifiek richten op ouders met kinderen in de leeftijd van 0 t/m 6 jaar. De media en bloggers besteden tijdens de Media Ukkie Dagen aandacht aan de onderzoekscijfers over de grootste zorgen bij ouders rondom mediaopvoeding. Ook gaan zij aan de slag met het opvoedmodel dat Mediawijzer.net 23 maart lanceert. Zij maken in hun artikelen en blogs zichtbaar hoe de vijf pijlers (plezier, veilig, samen, balans en inhoud) van het opvoedmodel specifiek voor ukkies worden gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan de leukste leerzame apps voor jonge kinderen (= plezier); hoe je tijd maakt om samen met je kind een video te bekijken (= samen) en hoe je als ouders grenzen stelt (= balans).

Zoals elk jaar spelen de netwerkpartners van het Mediawijzer.net een belangrijke rol in de campagne door het organiseren van activiteiten en het gezamenlijk uitdragen van de campagneboodschap. Zo verzorgen een aantal bibliotheken, mediacoaches, kinderdagverblijven en Centra voor Jeugd en Gezin voor ouders met jonge kinderen informatiebijeenkomsten over mediaopvoeding. Mediawijzer.net roept alle professionals op in te haken op de Media Ukkie Dagen om zoveel mogelijk ouders van jonge kinderen te ondersteunen in de mediaopvoeding en deze activiteiten aan te melden op de website mediaukkies.nl/activiteiten.

De campagne Media Ukkie Dagen is een initiatief van Mediawijzer.net, het Nederlandse netwerk voor mediawijsheid. Mediawijzer.net is in 2008 opgericht op initiatief van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Jeugd en Gezin. Mediawijzer.net heeft tot doel om de mediawijsheid van kinderen van 0 tot 18 jaar te bevorderen, met speciale focus tijdens de Media Ukkie Dagen op jonge kinderen van 0 t/m 6 jaar, hun ouders en professionele opvoeders.
Bij het netwerk van Mediawijzer.net zijn meer dan 1100 organisaties, bedrijven en instellingen op het gebied van mediawijsheid aangesloten. Mediawijzer.net wordt aangestuurd door vijf toonaangevende organisaties op het gebied van mediawijsheid: ECP | Platform voor de Informatie Samenleving, Kennisnet, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, NPO en de Koninklijke Bibliotheek.

Kijk ook op: mediaukkies.nl en mediawijzer.net.
Leesplein heeft een themalijst Films, Apps en Digitale prentenboeken met kwalitatief goede producten voor kinderen t/m 6 jaar.
Op boekstart.nl zijn digitale tips voor jonge kinderen te vinden.

Media Ukkie Dagen 2017

Terug naar het overzicht