Nieuwe website Digidreumes: KindMedia.nl 07-04-2017

Digidreumes, een initiatief van Het Kinderopvangfonds, is per 1 januari 2017 overgedragen aan Sardes, waar het opgenomen is in het project Kind & Media. Kind & Media is opgezet om een brede groep professionals die werken met kinderen en hun ouders te ondersteunen. Op 31 maart jl. ging de nieuwe website online.

Kind & Media heeft als missie dat in 2020 elke organisatie een visie op media en kinderen heeft. Niet elke pedagogisch medewerker hoeft perse met media aan de slag op de groep, maar moet wel duidelijk kunnen maken aan ouders hoe je als organisatie over media en kinderen denkt, welke keuzes je als professional maakt en waarom. Kind & Media werkt intensief samen met JVtv (Mediasmarties).
Kind & Media is bedoeld voor alle professionals die werken met kinderen en hun ouders. Van bestuurder tot locatiemanager en de professional op de groep.
Kind & Media ondersteunt organisaties op het gebied van visie-ontwikkeling en beleid rondom media en mediaopvoeding. Daarvoor worden verschillende activiteiten georganiseerd.

Op 31 maart jl. ging de nieuwe website online: KindMedia.nl!

KindMedia.nl

Terug naar het overzicht