BoekStart in de kinderopvang organisatiebreed 23-04-2017

Vanaf 2012 hebben zo’n 800 kinderopvanglocaties (peuterspeelzalen en kinderdagverblijven) via de Bibliotheek gebruik kunnen maken van een subsidie van Kunst van Lezen voor BoekStart in de kinderopvang. Met BoekStart in de kinderopvang waren zij in de gelegenheid een sterker voorleesbeleid te realiseren en een structurele samenwerking met de Bibliotheek op te bouwen.
Vanaf 2014 bestaat de voorwaarde dat de Bibliotheek in samenwerking met gemeente en kinderopvang zich moet inzetten om een verdubbeling van het aantal locaties te realiseren.

Kunst van Lezen heeft als doel gesteld om in 2018 3.450 locaties bereikt te hebben. Dat is 38% van het aantal kinderopvanglocaties in Nederland; eind 2018 voert 85% van de basisbibliotheken BoekStart in de kinderopvang uit, waaraan 45% van de kinderopvanginstellingen in hun werkgebied deelneemt.

Grote kinderopvangorganisaties worden gestimuleerd om BoekStart organisatiebreed uit te rollen en de bouwstenen op te nemen in hun werkwijze en beleid voor al hun vestigingen.
Naast het streven naar een groter bereik is het verduurzamen een doel: BoekStart in de kinderopvang moet zich niet enkel beperken tot een goed lopend programma op individuele locaties. Meer kinderopvanglocaties moeten worden bereikt om te voldoen aan de doelstelling binnen Tel mee met Taal: meer kinderen te laten profiteren van een goed voorleesklimaat. 

BoekStart in de kinderopvang organisatiebreed biedt de mogelijkheid om binnen een kinderopvangorganisatie meer, liefst alle, kinderen te bereiken; met de bouwstenen van BoekStart in de kinderopvang als basis, met een belangrijke rol voor de voorleescoördinator.

In 2016 is er een pilot uitgevoerd bij twee grote regionale kinderopvangorganisaties. De begeleiding vond plaats door de lokale basisbibliotheken: Bibliotheek Rijn en Venen en Bibliotheek Zoetermeer. Dit leverde de handleiding BoekStart in de kinderopvang organisatiebreed op als leidraad voor bibliotheken om BoekStart in de kinderopvang organisatiebreed uit te rollen.

BoekStart koffertje

Terug naar het overzicht