Uitrol BoekStart in de kinderopvang gemeentebreed in Katwijk 24-04-2017

Bibliotheek Katwijk implementeert, in samenwerking met de gemeente en kinderopvangorganisaties, in een grootschalige aanpak gemeentebreed BoekStart in de kinderopvang.

Het door Kunst van Lezen geďnitieerde BoekStart in de kinderopvang is uitgezet als impuls voor de samenwerking tussen voorscholen en de Bibliotheek om het voorleesklimaat in de kinderopvang te stimuleren en te bevorderen. Met als neveneffect ouders en kinderen te binden aan de Bibliotheek.

Vanuit de LEA (Lokale Educatieve Agenda) blijkt dat de kinderopvang (peuterspeelzalen en kinderdagverblijven) behoefte heeft aan gezamenlijk optrekken in het kader van taalontwikkeling en leesbevordering. De peuterspeelzalen die gehuisvest zijn in een school waar een Bibliotheek op school is gevestigd hebben te kennen gegeven graag gebruik te maken van de aanwezige collectie boeken in de Bibliotheek op school.

Er wordt naar gestreefd om BoekStart in de kinderopvang in drie jaar tijd Katwijk-breed te hebben ingevoerd. Lees meer.

BoekStart in kinderopvang

Terug naar het overzicht