Praktijkvoorbeeld de Bibliotheek KopGroep Bibliotheken 23-06-2017

Maaike Vonk, vestigingscoördinator van de Bibliotheek op Texel en specialist jeugd, vertelt hoe zij in 2014 op Texel begonnen is met BoekStart in de kinderopvang. Dat was een bewuste keuze omdat het door de kleine schaal overzichtelijk was en dus ideaal om als pilot te gebruiken. Het ging om drie kinderopvang organisaties met negen locaties en iedereen was meteen enthousiast. Daarna was Den Helder aan de beurt. Met geld van Stichting Lezen werden daar een paar locaties aangesloten. Dat smaakte naar meer en dankzij de vanuit het Onderwijs Achterstanden Beleid beschikbare VVE gelden, werd BoekStart in de kinderopvang vervolgens in twee jaar tijd op 11 kinderopvanglocaties en 17 peuterspeelzalen ingevoerd. Alle locaties kregen een collectie boeken, alle pedagogisch medewerkers werden getraind in het interactief voorlezen en daarna werd er per locatie een voorleescoördinator opgeleid. Maaike is nog steeds trots op het feit dat het hen gelukt is om 160 pedagogisch medewerkers te trainen en vooral enthousiast te maken. BoekStart is inmiddels een begrip geworden en iedereen ziet het belang er van in. Tijdens de netwerkbijeenkomsten wordt altijd eerst het Voorleesplan nagelopen op veranderingen, zodat het blijft leven en daarna is er een programma voor deskundigheidsbevordering.

Daarnaast wordt er in de Bibliotheek van Den Helder, in 2017 uitgeroepen tot de beste Bibliotheek van Nederland, al 15 jaar een programma aangeboden voor peuters en hun ouders waarbij zij kennis maken met de Bibliotheek en hun kind kunnen inschrijven. Opvallend daarbij is dat steeds meer kinderen al lid zijn van de Bibliotheek. Maaike vertelt dat zij tijdens haar jaarlijkse ronde langs de consultatiebureaus ziet dat BoekStart ook daar steeds meer gaat leven en goed bekend staat. Vooral de mijlpaalkaarten met de vrolijke gansjes uit de Gonnie & Gijsje-boekjes in de Groeigids 0-4 jaar zijn een groot succes. En dan is er nog het project Kiekeboek, waarbij VVE peuterspeelzalen en  kinderopvangorganisaties 40 prentenboeken krijgen met speel- leer suggesties. De materialen mogen ook mee naar huis en worden jaarlijks uitgebreid met een aantal nieuwe titels. Zo werkt Maaike met haar collega’s op diverse fronten aan een goed voorleesklimaat voor jonge kinderen en daarmee aan het voorkomen van laaggeletterdheid. En onder het motto “Goed voorbeeld doet volgen” spant de Bibliotheek zich nu in om ook in de gemeente Hollandse Kroon en Schagen voet aan de grond te krijgen.

BoekStart praktijkvoorbeeld

Terug naar het overzicht