Impact morele boodschap afhankelijk van type hoofdrolspeler in boek 06-09-2017

Uit Canadees onderzoek blijkt dat verhalen met menselijke personages een morele boodschap beter overbrengen dan verhalen met ´menselijke´ dieren.

Veel kinder- en jeugdboeken hebben dieren met menselijke eigenschappen in de hoofdrol. Algemene gedachte is dat kinderen nou eenmaal van dieren houden. Onderzoek van het Eric Jackman Institute of Child Study, University of Toronto, onder leiding van Patricia Ganea, suggereert echter dat verhalen met menselijke personages een morele boodschap beter overbrengen.

Werkwijze
Het onderzoek was relatief klein; het werd uitgevoerd onder 96 kleuters. De kleuters werden in drie groepen verdeeld en kregen een verhaal voorgelezen. Een groep kreeg een verhaal voorgelezen met een dier met menselijke eigenschappen in de hoofdrol en de tweede groep een verhaal met mensen in de hoofdrol. Het onderwerp van beide verhalen was delen. De derde groep, de controlegroep, kreeg een totaal ander verhaal te horen.
Voor en na het voorlezen werd de kleuters gevraagd of ze stickers wilden delen met kinderen die geen stickers hadden. Vooraf waren er weinig kleuters bereid te delen, naderhand was de tweede groep duidelijk genereuzer.

Conclusie
Het resultaat is volgens Ganea verrassend omdat in de meeste boeken voor jonge kinderen dieren met een menselijk karakter de hoofdrol spelen. Ook stelt Ganea dat de (voorlopige) onderzoeksresultaten van belang zijn wanneer kinderboekenmakers een morele les willen overdragen.
Het onderzoek is het eerste dat het directe sociale effect van vermenselijkte dierenkarakters test. Er is echter alleen gekeken naar de korte termijneffecten.

Nederland
In Nederland kennen we eveneens veel kinderboekenmakers die dieren een hoofdrol geven, bijvoorbeeld Toon Tellegen en Max Velthuijs. Volgens Piet Mooren zijn de prentenboeken van Max Velthuijs juist ´bijzonder geschikt voor de morele ontwikkeling´.

Meer informatie
Piet Mooren: Ontluikende moraliteit en de fabels van Max Velthuijs
Het Canadese onderzoek: Do storybooks with anthropomorphized animal characters promote prosocial behaviors in young children? (Engelstalig)

Kikker

Terug naar het overzicht