Laatste nieuws over BoekStart Inspiratiedag 12-09-2012

Op 13 september organiseren we een Inspiratiedag voor BoekStartmedewerkers in Amsterdam RAI. We hebben bijzondere sprekers kunnen regelen. Klik hier voor het programma. De ontvangst is in Topaz Lounge, te bereiken via Entree G.

Inschrijven en eigen bijdrage
Graag aanmelden voor deze Inspiratiedag bij Anne Borgdoff van Stichting Lezen via: aborgdorff@lezen.nl. We vragen een bijdrage in de kosten van 50 euro. Na inschrijving ontvang je een factuur van Stichting Lezen. Na betaling is je inschrijving definitief en ontvang je een digitaal bevestigingsformulier. Op dit formulier kan je aangeven naar welke workshops je voorkeur uitgaat. Graag tot ziens op 13 september!

20-07-2012 Laatste nieuws: Bibliotheken Pecha Kucha bekend
De vier bibliotheken die een presentatie over Ouderbetrokkenheid houden zijn bekend:

  1. Dieuwke de Goede, Bibliotheek Kampen: inloop- en thema-ochtenden i.s.m. CJG
  2. Susan Dijkhuizen, Bibliotheek Den Haag: babycafé’s
  3. Cisca van Hemert, Bibliotheek De Meierij (Boxtel), Boekenparties
  4. Marianne Mondeel, OBA Indische buurt: baby’s eerste concert / kruipclub i.s.m. OKC en kinderopvang Partou

07-09-2012 Laatste nieuws: de workshops en lezingen

Lezing Heldjes op sokjes
Baby's dreumesen en peuters en hun boekenheldjes
Als je baby’s, dreumesen en peuters aandachtig volgt, dwingt het je tot bewondering als het tot je doordringt met wat voor innerlijke kracht en tempo zij vertrouwd worden met de wereld om hen heen. Ware heldjes zijn het, die kleintjes! En even oprecht zijn zij soms ‘heldjes op sokjes’. Het is geweldig voor al heel jonge kinderen om boekfiguurtjes te leren kennen zoals Nijntje, Muis, Kikker, Kleine Ezel en Jip en Janneke, die net zoals zij ‘heldjes’ én ‘heldjes op sokjes’ zijn.
Elly van der Linden, Bureau Leesbevordering & Taalstimulering 0 – 6 jr.

Strategische communicatie van BoekStart
De workshop Strategische communicatie van BoekStart gaat over het belang van het consequent strategisch eenduidig communiceren van BoekStart naar publiek en instellingen via (bibliotheek)sites en social media. Pas dan kan BoekStart synoniem worden voor leesbevordering richting kinderen 0-4 jaar en hun ouders. Rowan Huiskes (specialist social media) en Adriaan Langendonk (projectleider Kunst van Lezen) informeren u over het helder en krachtig eenduidig communiceren van BoekStart naar uw publiek en netwerkpartners.

Workshop meertaligheid
Jonge kinderen kunnen uitstekend twee of meer talen vloeiend leren, maar bij veel ouders en professionals leven daar veel vragen over. Hoeveel talen kan een kind leren? Wat adviseer je anderstalige ouders over voorlezen? We bespreken meertalige taalontwikkeling, en de mogelijkheden om met leesbevordering daarbij aan te sluiten. De deelnemers dragen actief bij aan de uitwisseling van informatie en ideeën.
Maaike Verrips is taalwetenschapper, en gespecialiseerd in taalverwerving. Zij schreef verschillende boeken over de taalontwikkeling van kinderen voor een breed publiek. Zij is tevens oprichter en directeur van De Taalstudio. De Taalstudio geeft workshops en cursussen voor ouders en professionals over meertaligheid bij kinderen.

Aan de slag met digidreumesen
Kinderen komen op steeds jongere leeftijd in aanraking met nieuwe media. Van de 1- jarigen speelt 13% wel eens met een iPad. Aandacht voor media in de opvoeding wordt dus belangrijker.
In deze deelsessie staat mediaopvoeding bij de allerjongsten centraal. Met praktische voorbeelden en informatie over de pilot Digidreumesen laten Denise Bontje (Sardes) en Gertruud Beemster (ProBiblio) zien hoe je ouders en pedagogisch medewerkers kunt ondersteunen en inspireren bij activiteiten voor jonge kinderen met media zoals tv en de iPad. Daarbij wordt bewust ingegaan op de rol van de bibliothecaris van nu, die bij uitstek een link kan leggen tussen 'oude' en 'nieuwe' media.
De pilot Digidreumesen is een project van Het Kinderopvangfonds. Sardes heeft in het kader van dit project in samenwerking met het NJI en ProBiblio een training voor pedagogisch medewerkers ontwikkeld.
Gertruud Beemster is als adviseur onderwijs/vve werkzaam bij Probiblio. Denise Bontje is als adviseur/trainer op het gebied van media en jonge kinderen, taal en onderwijstijdverlenging werkzaam bij Sardes.

Workshop ouderbetrokkenheid
Naar aanleiding van de Pecha Kucha met vier inspirerende voorbeelden van het binden van ouders aan de bibliotheek wordt in de workshop ouderbetrokkenheid in kleine groepen een praktisch voorbeeldplan uitgewerkt, waarmee in de eigen bibliotheek direct aan de slag kan worden gegaan. De groepen worden geleid door:

- Dieuwke de Goede (Bibliotheek Kampen): Structurele ouderbijeenkomsten.

- Cisca van Hemert (Bibliotheek de Meierij): Bijeenkomsten voor allochtone en laaggeletterde ouders.

- Annemie Konings (Bibliotheek Den Haag)/Julienne van den Heuvel (Kunst van Lezen): Bijeenkomsten met specifiek oudergerichte thema’s (terwijl kinderen apart beziggehouden worden).

- Marianne Mondeel (OBA, Indische buurt): Ouderbijeenkomsten in samenwerking met Jeugdgezondheidszorg.

Elementen als planning, samenwerkingspartners, budget en communicatie komen aan de orde. Ook is er ruimte voor het uitwisselen van ervaringen, waaruit wellicht een gouden tip voortkomt. De voorbeeldplannen zullen later op BoekStartpro.nl worden geplaatst.

 

BoekStart Inspiratiedag
Foto: Bastienne Eijssens, De Bibliotheek Arnhem

Terug naar het overzicht