Kinderopvang aan het woord 07-10-2012

Mirjam Koning, Partou Kinderopvang, locatiemanager KC Zonnedauw, Landsmeer:
‘We hadden al contact met de bibliotheek wat betreft de Kinderboekenweek, toen ons gevraagd werd of we mee wilden doen met BoekStart. Dat kwam op een goed moment, omdat we in het pedagogisch beleidsplan hadden opgenomen meer aan taalontwikkeling te doen.
Al onze pedagogisch medewerkers hebben toen de training Interactief voorlezen gevolgd. We hebben nu twee voorleesco÷rdinatoren op onze locatie met vier kinderdagverblijf- en twee peuterspeelzaalgroepen, met daarnaast de buitenschoolse opvang.
Op elke groep zijn de boeken ge´nventariseerd en is gekeken wat er nog aangeschaft moest worden. We hebben een mooie inrichting gekregen om interactief voor te lezen, met een indeling op thema en leeftijd. Elke groep heeft een eigen leeshoek en daarnaast hebben we een bibliotheekje gemaakt, compleet met twee vertelkastjes. Een grotere om met een groepje te gebruiken en een kleinere om in alle rust te lezen met een paar jongere kinderen.
Met de bibliotheek bekijken we wat we kunnen doen met bijvoorbeeld de Kinderboekenweek en De Nationale Voorleesdagen. We willen het niet alleen bij voorlezen houden, maar het echt themabreed in de groepen neerzetten met allerlei activiteiten die erop aansluiten.
Wat ons in BoekStart het meest aanspreekt is de bewustwording van de verschillende manieren waarop je een kind kunt voorlezen. De contacthoudingen met hele kleintjes, hoe je het voorlezen interactief maakt, waar je aan moet denken, de tips, dat je niet alleen maar zelf voorleest maar het kind laat praten. En ook dat er verschillende manieren van interactief voorlezen zijn, je kunt het op meerdere manieren aanbieden, bijvoorbeeld met de verteltafel of het vertelkastje. Dit hebben we echt door BoekStart geleerd. In hectische perioden moet je er wel voor waken niet terug te vallen in het voorlezen op de oude, statische manier, je moet echt tijd blijven nemen om interactief voor te lezen. Het is belangrijk om voorlezen bewust een plaats te geven in het dagprogramma. Dat hebben we gedaan binnen onze projecten die we al hadden, waardoor in ons hele centrum de aandacht voor voorlezen blijvend is.
Je merkt dat de kinderen door de interactieve manier van voorlezen meer betrokken zijn. Je krijgt meer reactie, ze praten meer, maken geluidjes, ze vertellen erover. Voor de ouders hebben we een bijeenkomst georganiseerd, hier op het centrum. De opkomst was goed en ze reageerden enthousiast, maar je weet niet of ze er thuis mee bezig zijn. Dat moeten we nog wel verder uitwerken, wellicht samen met de bibliotheek.’

Zonnedauw

Terug naar het overzicht