Spelen met Taal 25-10-2012

Interactieve training voor taalstimulering, ouderbetrokkenheid en leesbevordering in de kinderopvang

Jonge kinderen ontwikkelen hun moedertaal in het gesprek van alledag. Tussen 0 en 6 jaar, de taalgevoelige periode, is rijk en gevarieerd taalaanbod belangrijk. Rijk wil zeggen uitvoerig praten bij alles wat je samen met kinderen doet. Gevarieerd betekent dat een onderwerp op allerlei manieren terugkomt zoals in het echt, met boekjes, in liedjes, met spelletjes, knutselwerk, enz. Peuterspeelzalen en kinderdagverblijven spelen, net als ouders, een belangrijke rol in het proces van taalstimulering.

De vraag is: hoe geef je op  speelse wijze vorm aan taalstimulering en leesbevordering in de dagelijkse praktijk van kinderopvang en VVE. Hoe betrek je ouders daarbij?

De training ‘Spelen met taal’ is bestemd voor pedagogisch medewerkers en bestaat uit twee dagdelen. Aan de hand van de films van TOLK voor taalontwikkeling! ontdekken PM’ers wat hun eigen rol is in het proces van taalontwikkeling en hoe ze aan taalstimulering en ouderbetrokkenheid vorm kunnen geven (2,5 uur).
In het tweede deel van de training maken zij zich diverse taal stimulerende en lees bevorderende werkvormen eigen waar je ouders bij kunt betrekken. Dit gebeurt aan de hand van in de opvang bekende maandthema’s zoals: boodschappen doen, lichaam, verkeer, thuis, het weer, eten, dieren. (2,5 uur). De aanvrager kiest een thema.

Aan de trainingen kunnen ongeveer vijftien personen deelnemen. De uitvoering vindt plaats op locatie.

Meer weten? www.tolkinfo.nl of www.purejunior.nl.

LogoTOLK.jpg

Sofie en haar moeder

Terug naar het overzicht