Good practice kinderopvang 05-11-2012

Esther Caljouw, beleidsmedewerker productontwikkeling Kibeo Goes, aan het woord

‘Onze kinderopvangorganisatie had al contact met de bibliotheek. We zochten samen naar voorleesvrijwilligers voor al onze 45 peutergroepen en 35 kinderdagverblijven. De start was met De Nationale Voorleesdagen en het loopt nog steeds. Door BoekStart is de samenwerking met de bibliotheek geïntensiveerd. Toen er in de bibliotheek BoekStart voor baby’s kwam, kregen wij op alle kinderopvanglocaties BoekStartkoffertjes. Nu doen we ook mee met BoekStart in de kinderopvang. We zijn op bestuursniveau in voortdurend gesprek met de bibliotheek over waaruit de samenwerking nog meer kan bestaan. Het is belangrijk dat we van elkaar weten wat we op leesbevorderingsgebied doen. Het contact is heel goed. We hebben hier geen officieel leesbevorderingsnetwerk, maar als de een overleg heeft met bijvoorbeeld de brede school of de muziekschool zoekt die de ander op om samenwerkingsmogelijkheden te bekijken. We zien beiden het voorlezen als het begin van alles, we zitten op één lijn.
Op onze vestigingen werd al veel voorgelezen, ook met het oog op taalontwikkeling in het kader van VVE, maar door BoekStart gaan we daar bewuster mee om: hoe lees je voor, wat lees je voor. Het is leuk om te zien hoe de pm-ers daarin groeien. Toen we met BoekStart begonnen, hebben we de ouders daarover een brief gestuurd. Je merkt dat pm-ers nu vaker met ouders praten over voorlezen, bijvoorbeeld door te vragen wat er thuis voorgelezen wordt. Ook zetten de pm-ers op facebook welke boeken ze voorlezen in de groep, dat was een tip in de training.
De subsidie biedt de mogelijkheid er ook echt iets goeds van te maken: voor de vijf deelnemende locaties krijgen we een mooie collectie boeken en leeshoeken. Vijf pm-ers mochten de training Voorleescoördinator volgen, waar enthousiast op gereageerd werd. Volgend jaar worden er nog eens zeven pm-ers getraind. Dat royale aanbod geeft een soort Sinterklaasgevoel: we zijn heel blij met BoekStart! Het geeft ook een sneeuwbaleffect: anderen die de leuke en goede resultaten zien, willen ook graag meedoen. Het is geweldig om alle kindjes ook echt met boekjes bezig te zien, hoe ze ook elkaar gaan ‘voorlezen’. Daardoor heb je meteen resultaat, je ziet een kind groeien. Voorlezen is leuk en heel dankbaar. Het geeft kwaliteit aan je groep.
De toekenning van subsidiegeld staat vaak ter discussie, maar de subsidie voor BoekStart brengt heel veel meerwaarde door de uitstekende doelgroep-gerichtheid. Dat geld is heel goed besteed!’

Kibeo

Terug naar het overzicht