BoekStart op tweede Jaarcongres: Leve het jonge kind! 29-05-2013

BoekStart leverde een succesvolle bijdrage aan het congres voor professionals in de Jaarbeurs Utrecht op 28 mei jl. met een drukbezochte stand. Verder hielden Lea Kessels en Margriet Chorus een deelsessie met als titel 'Lezen vanzelfsprekend?', waarin BoekStart ook aan bod kwam.

In het regeerakkoord van 2010 is aangegeven dat de mogelijkheid van drang en dwang voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE) wordt verkend (voor kinderen met een taalachterstand), en dat een specialisatie voor het jonge kind op de pabo's zal worden bevorderd. Daarnaast zijn er pilots voor 3-jarigen aangekondigd, die het ministerie van OCW wil gaan uitvoeren.

De aandacht voor het jonge kind betekent dat het onderwerp status krijgt. Informeel zijn er statusverschillen tussen basisschool, peuterspeelzaal en kinderopvang. Een goede, degelijke aanpak voor het jonge kind geeft de professionals een kans hun deskundigheid te tonen en zich een plaats te verwerven in de ontwikkeling van het kind.

Deze inspanningen van de overheid zijn ook reden tot zorgen, met name over de toets-, meet- en prestatiecultuur. Pedagogen waarschuwen voor een te grote druk op educatie en leren. Geef het kind de ruimte om zich in zijn eigen tempo en spelenderwijs te ontwikkelen. Er zijn ook zorgen over maatregelen die eerder lijken te zijn ingegeven door kostenbeheersing en bezuinigingen dan pedagogische elementen. Ook ouders stellen steeds meer eisen aan hun kind. Pedagogiek en opvoeding worden steeds meer risicomijdend en gericht op de kansen en prestaties van kinderen.

Afwijking van de ongeschreven norm lijkt steeds minder te worden toegestaan. Verwijzing naar een deskundige ligt dan al snel voor de hand. Meer kennis van neurobiologie en ontwikkeling vergroot de kans dat er minder kinderen worden doorverwezen en een 'etiket' krijgen.

Tijdens dit tweede Jaarcongres: Leve het jonge kind! kwamen al deze onderwerpen aan bod onder leiding van dagvoorzitter Bas Levering (hoofdredacteur Pedagogiek in Praktijk). Zo'n 700 deelnemers luisterden naar de bijdragen van Jelle Jolles, hoogleraar neuropsychologie en hoogleraar hersenen, gedrag & educatie (VU Amsterdam), René Diekstra, lector jeugd en opvoeding (De Haagse Hogeschool) en emeritus hoogleraar psychologie (Roosevelt Academy Middelburg), Louise Berkhout, docent psychologie en psychopathologie cluster Zorg (Hogeschool Leiden) en gepromoveerd op spelgedrag bij jonge kinderen, en Cathy van Tuijl, universitair docent (Universiteit Utrecht) en lector gedrag- en leerproblemen (Hogeschool Edith Stein/Saxion).

Daarnaast was er keuze uit maar liefst dertig deelsessies, waaronder 'Digidreumesen' (Denise Bontje, Sardes), 'Haal meer uit communicatie door gebaren met jonge kinderen' (Lidda Zwier en Kjille Soeting, Babygebaren Nederland), 'Voorlezen vanzelfsprekend?' (Lea Kessels en Margriet Chorus) en 'Speelgoed, taal en denken' (Kees Broekhof, Sardes).

BoekStart op Jaarcongres: Leve het jonge kind! 2013

Terug naar het overzicht