Ouderbetrokkenheid: in gesprek met Thirza Zellerer 24-06-2013

Thirza Zellerer, docent ROC, geeft vanuit het project Jongeren op de Arbeidsmarkt een Jonge moeders training aan kwetsbare alleenstaanden in een uitkeringssituatie met als doel hen weer aan het werk te helpen. In de training is ook aandacht voor lezen met je kind en bibliotheekbezoek. Dit biedt een mooi instrument voor ouderbetrokkenheid.

Wat houdt de Jonge moeders training in?

‘De Jonge moeders training is ontstaan vanuit het project JA: Jongeren op de Arbeidsmarkt, het Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid voor onder meer Leiden, Alphen en de Bollenstreek, waarvoor in 2009 gelden beschikbaar kwamen vanwege de toenemende jeugdwerkloosheid. Leiden nam het initiatief om alle werkloze jongeren tussen 18 en 27 jaar te leren kennen om hen duurzaam aan een baan te kunnen helpen. Er werden daartoe verschillende soorten trainingen ontwikkeld. Het bleek dat het voor de groep alleenstaande jonge moeders in een uitkeringssituatie moeilijk was om daaraan deel te nemen, zij zaten immers met hun kind. Daarom werd er in Leiden speciaal voor hen een Jonge moeders groep gestart, waarbij Alphen aansloot met een eigen groep van tien deelnemers. In de training wordt gekeken hoe deze jonge moeders zelf in hun inkomen kunnen voorzien en hoe ze op een goede manier met hun kinderen kunnen omgaan, zodat die geen belemmering meer vormen om te gaan werken.’

Wie heeft de training ontwikkeld?
‘Als leidraad wordt de methode Heft in eigen hand gebruikt van het FIOM, de hulpverleningsorganisatie bij onbedoelde zwangerschap. Als docent van het ROC/ID-college voor de niveau 1-opleiding vul ik de thema’s zelf aan. Niveau 1 is de oriŽntatiefase, ik houd mij vooral bezig met uitvallers in het schoolsysteem, ik ga verbindingen aan met jongeren, ik weet wat er speelt en voer overleg met mijn Leidse collega’s. Zo ontwikkelt de training zich al gaande.’

Zijn er andere partijen bij betrokken, zoals de gemeente?
‘De training is een initiatief van de gemeente, vanuit het Regionale Plan Jeugdwerkloosheid met subsidie van ESF (Europees Sociaal Fonds). Het project Jongeren op de Arbeidsmarkt wordt in Leiden gedragen door een samenwerking van de gemeente, het ROC en Jeugdzorg. Alphen zit in het Regionale Actieplan.’

Hoe zijn lezen en bibliotheekbezoek daarin ingepast?
‘In de training komen het moederschap en opvoeden aan de orde. Ik benader organisaties die daarbij ondersteuning kunnen bieden, ook door middel van leuke activiteiten. In Alphen werd er in de bibliotheek een BoekStart-ouderbijeenkomst georganiseerd met auteur Betty Sluyzer. ‘Mijn’ jonge moeders zijn geen lezers en gaan nooit naar de bibliotheek. Ik heb toen de hele groep inclusief de kinderen meegenomen naar die ouderbijeenkomst, die gratis was!’

Was dat eenmalig of is er nu structureel contact met de bibliotheek?
‘De bibliotheek heeft de jonge moeders een abonnement voor een jaar aangeboden: de gratis stimuleringspas, die ook aan inburgeraars wordt gegeven. Hoewel deze meiden geen tweede taalverwervers zijn, zitten ze wel in een kwetsbare hoek en hebben zij vaak een (taal)achterstand. Ook werden hun baby’s lid en kregen ze allemaal het BoekStartkoffertje.’

Hoe zijn de reacties?
‘Heel enthousiast! Een van de moeders is vroeger nooit voorgelezen en heeft helemaal niets met lezen. Toen ze na de informatie over BoekStart met haar dochtertje ging lezen, stond zij er verbaasd van hoe leuk haar kindje dat vindt. Iedere keer als ze boodschappen gaan doen wil haar dochter naar de bibliotheek! Op het consultatiebureau zijn ze verrast dat haar dochtertje al hele zinnen kan uitspreken, wat vast door het samen lezen komt. De meeste peuters van haar leeftijd, ze is nu 21 maanden, komen niet verder dan een paar woordjes, ze loopt dus voor in spraak. Er was ook een intelligente moeder die vwo had gedaan, maar die zich van thuis niet verder mocht ontwikkelen. Zij is nu zeer actief bibliotheeklid en leest twee boeken per week! Anderen maken gebruik van de NT 2-collectie of van het Makkelijk Lezen Plein om hun taalachterstand bij te werken. Ook ontdekken ze dat de bibliotheek meer te bieden heeft dan alleen ‘leesboeken’. Bijvoorbeeld boeken over traktaties maken of knutselboeken om samen met hun kind aan de slag te gaan. Verder ontdekken ze dat ze in de bibliotheek andere jonge moeders ontmoeten en daarmee ervaringen kunnen uitwisselen.’

En wat vindt de bibliotheek?
‘Uit het feit dat de bibliotheek de stimuleringspas aanbiedt, blijkt wel dat deze groep belangrijk gevonden wordt. Het is een doelgroep waarvoor tot nu toe geen aandacht was. Nu komt hiermee deze groep jonge moeders in beeld.’

Blijven de deelnemers terugkomen in de bibliotheek?
‘Natuurlijk houd ik in de gaten wanneer er weer een ouderbijeenkomst is in de bibliotheek om daar weer met mijn groep heen te gaan. Ook is er in de bibliotheek Alphen onlangs een BoekStartfilmpje over laaggeletterdheid opgenomen (zie hieronder), waarin de moeder over wie ik net vertelde, zegt hoe er een wereld voor haar openging toen ze zag hoe leuk haar dochtertje lezen vindt en wat het voor haar doet. We gaan het filmpje in de groep bekijken en bespreken.’

Wat zou je nog met je groep willen bereiken?
‘Ik zou heel graag willen dat de VoorleesExpress ook in Alphen actief wordt, net als in Leiden. Dan kunnen we ook laten zien hoe je goed kunt voorlezen in de thuissituatie, dat is toch weer anders dan in de bibliotheek.’

Terug naar het overzicht