Staatssecretaris Dekker wil ouders nog meer bij school & lezen betrekken 05-08-2013

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de staatssecretaris dat hij ouders nog meer bij school wil betrekken. Op pagina 6 vraagt hij aandacht voor het belang van de ouderbetrokkenheid bij de ontwikkeling van hun kind op het gebied van lezen:

"Ten tweede vraag ik aandacht voor het belang van de betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kind op het gebied van lezen. Ook hierin is de afgelopen jaren door scholen en organisaties mooi en nuttig werk verricht. Onderzoek laat zien dat ouders een zeer belangrijke leesopvoeder zijn voor kinderen; naast leraren, bibliothecarissen, boekverkopers en vriendjes en vriendinnetjes. Ouders hebben een prominente rol in het bevorderen van lezen en leesplezier van hun kinderen. Door voor te lezen (ook wanneer hun kind al zelf kan lezen), boeken cadeau te geven, te praten over boeken én door zelf te lezen en zo een voorbeeld te zijn. Samen met de leescoalitie (Stichting Lezen, Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek, het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken en Stichting Lezen en Schrijven) wil ik komend jaar inzetten op een sterke verbinding tussen goed leesonderwijs (de basisvaardigheden) en leesbevordering (leesplezier). Door landelijke aandacht te generen voor de belangrijke rol van ouders bij leesbevordering, wil ik de samenwerking van ouders, school en bibliotheken verder stimuleren. Ik stel daarvoor een concreet actieplan ‘de rol van ouders bij leesbevordering en leesplezier’ op."

Lees hier meer.

Terug naar het overzicht