Praktijkvoorbeeld BoekStart in de kinderopvang - Bibliotheek Zuid-Kennemerland 23-03-2018

Toen Anneke Friedhof, die al jaren werkzaam was als consulent educatie, in 2014 werd ingezet voor BoekStart in de kinderopvang, was dat voor haar een compleet nieuwe doelgroep. Zij heeft zich in korte tijd ingewerkt door de nodige trainingen te volgen en meteen een pilot te starten met vijf kinderdagverblijven en twee peuterspeelzalen. Hierover was al overleg geweest met de gemeente die het als een mooi vervolg zag op BoekStart en als een kans om verder te werken aan de taalontwikkeling van jonge kinderen.

En zo ging Anneke in het najaar van start met de pilot die door de gemeente en Kunst van Lezen gesubsidieerd werd. De wethouder was aanwezig bij de afronding van de pilot, die in vier maanden werd gerealiseerd. Het jaar daarna koos de Bibliotheek ervoor om BoekStart in de kinderopvang op alle kinderdagverblijven in twee achterstandswijken in te zetten. Door weer de wethouder uit te nodigen bij de afronding van dit traject, bleef de gemeente betrokken en werd er weer extra startsubsidie gegeven. Daarna waren de kinderopvangorganisaties aan de beurt die nog niet meededen, waaronder ook een medisch kinderdagverblijf. In 2017 heeft Anneke ervoor gezorgd dat alle Haarlemse peuterspeelzalen van drie organisaties meededen met BoekStart in de kinderopvang. Zij heeft toen maar liefst 45 voorleescoŲrdinatoren bij het project betrokken met scholing, investering in de leesomgeving en collectie.

Naast aandacht voor scholing, is er elk jaar ook aandacht voor de leesomgeving geweest. Zo is er op een locatie een Boekenbos gemaakt: een voorleesruimte met een kleed, kussens en een frontaal geplaatste collectie, waar jonge kinderen ook zelf boeken kunnen pakken van de onderste planken. Op de vraag wat het heeft opgeleverd, antwoordt Anneke dat ze merkt dat er veel meer bewustzijn is in de kinderopvang over het belang van een actuele collectie, een aantrekkelijke voorleesplek, dagelijks voorlezen en interactief voorlezen. Door het persoonlijk contact dat ze heeft opgebouwd met de leidsters, wordt de Bibliotheek nu gezien als een goede samenwerkingspartner die echt met hen meedenkt. Verder maken alle locaties gretig gebruik van de ‘Vertelcollecties’. Hierin zitten vertelplaten en vertelkastjes, voorleestassen, thematassen, prentenboeken in reuzenformaat en digitale prentenboeken. Al met al heeft de Bibliotheek in vier jaar tijd met alle peuterspeelzalen en een groot deel van de kinderopvang een structurele samenwerking opgebouwd. En dat alles onder de bezielende leiding van Anneke die in juni gaat genieten van haar welverdiende pensioen. Het complete VVE aanbod van Bibliotheek Zuid-Kennemerland is hier te vinden: Educatief Jaarprogramma voor- en vroegschoolse educatie.

Boekenhoek Kleine Maatjes

Terug naar het overzicht