BoekStart in de kinderopvang 11-02-2011

BoekStart in de kinderopvang is een vervolg op BoekStart voor baby’s.
Begin 2011 is een start gemaakt met BoekStart in de kinderopvang. In Groningen, Gelderland en Noord-Brabant zijn de eerste pilots van start gegaan. Per provincie doen zestien kinderdagverblijven en/of peuterspeelzalen mee.
Ook hierbij speelt de bibliotheek een belangrijke rol. In samenwerking met de kinderopvang wordt een rijke en stimulerende leesomgeving gecreŽerd voor jonge kinderen van 0-4 jaar. Voorlezen en leesbevordering moet een vaste plek krijgen in de kinderopvang bijvoorbeeld d.m.v. een voorleesplan. Bibliotheekspecialisten jeugd worden geschoold om pedagogisch medewerkers een praktische training te kunnen geven over interactief voorlezen. Daarnaast worden er professionals uit de bibliotheek opgeleid om de training tot voorleescoŲrdinator te kunnen geven.
De bibliotheek zorgt voor een aantrekkelijke leesplek in de kinderopvang en een startcollectie geschikte boekjes. Ouders worden erbij betrokken, zodat er thuis ook meer voorgelezen wordt en zij bekend worden gemaakt met de mogelijkheden van de bibliotheek.

Na de zomer kunnen ook andere bibliotheken met hun kinderopvanglocaties met BoekStart van start gaan. Zij kunnen dan gebruikmaken van de ervaring die opgedaan is in de pilotlocaties. Ook voor BoekStart in de kinderopvang wordt een overdrachtsdocument gemaakt.
Voor meer informatie kun je terecht bij Marijke Bos mbos@lezen.nl

Amsterdam6-500px.jpg

Terug naar het overzicht