Ouderbetrokkenheid

Voor niet alle ouders is voorlezen een vanzelfsprekende activiteit. Ondersteuning bieden de speciale oudercursussen maar ook bijvoorbeeld de Tippenboekjes. In het Tippenboekje 0-2 staat duidelijk beschreven hoe de ontwikkelingsfasen van een baby verlopen en hoe daar met boekjes (stof, plastic, karton) op kan worden aangesloten. Soms wordt dit aan de hand van een concrete titel gedaan maar die kan makkelijk vervangen worden door een boekje met hetzelfde thema. Ieder boekje over kledingstukken en aankleden past bijvoorbeeld bij de suggesties over Doedoe kleedt zich aan.

Oudercursussen

Tips