Activiteiten voor ouderbijeenkomsten

Gepubliceerd op: 19 augustus 2019 13:28

BoekStart heeft in samenwerking met 'Voor jou en je kind!' - voorheen 'Taal voor Thuis' - materiaal ontwikkeld voor ouderbijeenkomsten in bibliotheken, kinderopvang en consultatiebureaus. De bijeenkomsten zijn gericht op laagtaalvaardige ouders met kinderen van 0-3 jaar met als doel het aanleren van praktische vaardigheden, zodat ouders de taalontwikkeling van hun kind kunnen stimuleren.

Handleiding BoekStart en Voor jou en je kind!

Dit gebeurt onder andere door eenvoudige, korte activiteiten op het gebied van spelen, praten, zingen en (voor)lezen. De activiteiten kunnen op verschillende manieren worden ingezet. Bijvoorbeeld als voorbereiding op de Voor jou en je Kind! bijeenkomsten, als reeks op een VVE locatie, of in de Bibliotheek. Daarbij kan de werving via het Taalhuis, de VoorleesExpress en de BoekStartcoach verlopen of tijdens de spelinloop. Op vier locaties zijn bijeenkomsten gehouden om het materiaal en de verschillende werkvormen uit te proberen. De grootste uitdaging bleek de werving van ouders. Een belangrijk aandachtspunt bij de werving is dat het tijd en aandacht vergt om bekendheid op te bouwen.

In de handleiding is een beschrijving van de actitviteiten opgenomen, samen met praktische informatie voor de organisatie en hand-outs voor ouders om mee te geven. Verder is er in de  bijlage een evaluatie opgenomen van de pilotlocaties en lees je meer over hun ervaring en de tips die ze hebben om van de ouderbijeenkomsten een succes te maken.

Handleiding BoekStart en Voor jou en je kind!