Altijd al een droom van mij geweest

Gepubliceerd op: 1 februari 2019 08:31

Bibliotheek Kennemerwaard leest voor aan anderstalige ouders

Femke Kooij werkte vroeger voor een bank en is nu al een paar jaar werkzaam als medewerker informatie en advies bij Bibliotheek Kennemerwaard, locatie Castricum. Toen zij voor die functie een opleiding volgde, bedacht zij zelf de opdracht om een plan te maken voor een Mamacafé en zo ontstond haar droom: een inspirerende ontmoetingsplek creëren voor ouders en kinderen. Die droom kreeg gedeeltelijk vorm in BiebStart, waarbij er elke week wordt voorgelezen aan jonge kinderen met hun ouders, op een laagdrempelige manier. Gratis, met veel tijd voor het uitwisselen van ervaringen, koffie en thee, verhalen die aansluiten bij het dagelijks leven en soms met een gastspreker over een opvoedthema. Deze ochtenden worden druk bezocht, dankzij de goede publiciteit en het laagdrempelige karakter, maar alleen door ouders die de weg naar de Bibliotheek toch wel weten te vinden.

Door het artikel in de BoekStartnieuwsbrief Het gezin als sleutel in aanpak laaggeletterdheid viel alles op zijn plek, want Femke wilde meer bereiken met haar droom: ook de laaggeletterde en anderstalige ouders met hun kinderen. In de verpleegkundige van het consultatiebureau vond zij haar bondgenoot, want ook die wilde werken aan het voorkomen van achterstanden bij jonge kinderen. Samen met het Taalhuis ontwikkelden zij een plan om voorleesochtenden voor deze ouders te organiseren, waarbij ze gestimuleerd worden om samen met hun kinderen te lezen en te praten over boeken. Voor de uitvoering stelde de gemeente subsidie beschikbaar. Eind vorig jaar werd er twee keer proef gedraaid, op een ochtend die achteraf niet handig was omdat de anderstaligen dan op school zitten. Daarna is er voor een dag gekozen waarop de Taalmaatjes altijd met hun kinderen naar de Bibliotheek komen. Tijdens de bijeenkomst gingen ouders meteen zelf aan de slag met zoekboeken (zonder tekst) en werd De Voorleestrom in diverse talen gezongen. Door de speelse, losse sfeer en door het zingen in de eigen taal, met muziekinstrumenten, waren de reacties meteen positief.

Er is veel aandacht besteed aan de publiciteit, vooral op Facebook. Overal zijn folders in diverse talen verspreid, en het consultatiebureau nodigt ouders gericht uit om te komen. Goede publiciteit, zo vertelt Femke, is de belangrijkste succesfactor én het hebben van een droom natuurlijk. Vanaf februari worden deze voorleesochtenden tweewekelijks georganiseerd als BiebStartactiviteit. Wil je meer weten over dit initiatief, stuur Femke dan een mail.