Bijeenkomst Monitor BoekStart in de kinderopvang 14 maart 2019

Gepubliceerd op: 20 maart 2019 11:32

Verslag bijeenkomst Monitor BoekStart in de kinderopvang 14 maart 2019

Onder het motto ‘Haal meer uit de Monitor BoekStart in de kinderopvang’ ging de bijeenkomst van start met zowel bibliotheken die al eerder meededen, als bibliotheken die dit jaar voor eerst mee gaan doen aan de Monitor. Gonny Apol, lid van het BoekStart kernteam opende met een uitleg over het opstarten en de nieuwe metingsperiode: dit jaar staat de Monitor open van december t/m januari, net als bij de Bibliotheek op school. Kees Broekhof vervolgde met in zijn presentatie aan te geven hoe je meer kunt halen uit de resultaten van de Monitor. Daarbij kwamen ook de aanbevelingen aan bod die naar aanleiding van de landelijke rapportage zijn opgesteld. Evenals het onderzoek dat verwijst naar het effect van digitale prentenboeken op de woordenschat van peuters. De intensieve stimuleringsregeling die dit jaar in het leven is geroepen door Kunst van Lezen, focust op deze twee speerpunten: effectief werken met de Monitor en gebruik maken van digitale prentenboeken op de groep. De kopgroep die hiermee van start gaat, levert aan het einde van 2019 goede praktijkvoorbeelden op voor andere bibliotheken.


Tot slot gaf Liesbeth Versteeg van Bibliotheek Z-O-U-T een mooi beeld van hoe zij de Monitor bij de kinderopvang inzet om het voorleesbeleid te verbeteren. Daarbij zorgt zij ervoor dat het management en de pedagogisch medewerkers ook echt betrokken zijn bij het formuleren van concrete doelen. Deze doelen worden jaarlijks omgezet in concrete acties en vastgelegd in het jaarplan met hulp van de Praatplaat Monitor in de kinderopvang.

De bijeenkomst werd afgesloten met het uitdelen van de aangepaste Monitor planning voor 2019