BoekStartcoach Irma is een vertrouwd gezicht in Kampen

Gepubliceerd op: 30 januari 2020 13:28

In Kampen en IJsselmuiden is BoekStartcoach Irma Hollander van de Bibliotheek Kampen een vertrouwd gezicht, zowel in de Bibliotheek als daarbuiten. Ze geeft persoonlijk (lees)advies aan ouders van jonge kinderen. Irma vertelt over de aanpak van de Bibliotheek Kampen en hun samenwerkingspartners.

In de Bibliotheek Kampen (Stadskazerne) houdt Irma wekelijks een BoekStartcoach inloopspreekuur op woensdagochtend. Ouders kunnen langskomen voor persoonlijk advies en een praatje. Irma kan ouders ook informeren over het Taalpunt, VoorleesExpress en Kinderzwerfboek. Daarnaast is Irma op de 4e donderdag van de maand aanwezig in het Kulturhus in IJsselmuiden waar ook het consultatiebureau is gehuisvest. Er is een goede samenwerking met het consultatiebureau (GGD).

‘De bureaumedewerkster geeft de BoekStartbrief aan de ouders en verwijst hen vervolgens door naar mij’ vertelt Irma. De uitvoer is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de GGD en de Bibliotheek en de samenwerking wordt 2 keer per jaar geëvalueerd. Er is een meerjarige financiering voor de BoekStartcoach in Kampen en IJsselmuiden. ‘We zijn heel blij met deze financiering die we ontvangen vanuit gelden van het Onderwijsachterstandenbeleid’.
 

BoekStartcoach op bezoek

Irma gaat als BoekStartcoach ook op huisbezoek. Dit is specifiek bedoeld voor laagtaalvaardige gezinnen, maar ook andere ouders mogen een afspraak maken. De jeugdverpleegkundigen selecteren en enthousiasmeren gezinnen voor een bezoekje van Irma. Dit wordt besproken tijdens het huisbezoek van de verpleegkundige als de baby tussen de 10 en 14 dagen oud is. De verpleegkundigen selecteren de gezinnen op basis van de indicatoren die gelden voor VVE. Met toestemming van de ouders worden hun contactgegevens doorgegeven aan Irma. Zij neemt als de baby ongeveer 2-3 maanden oud is contact op om een afspraak te maken. Irma neemt altijd het BoekStartkoffertje, boekjes en informatiematerialen mee naar het gezin. De insteek is een positief gesprek met praktische tips, aansluitend bij het gezin. Irma: ‘Bij een gezin met een baby laat ik babyboekjes zien, geef ik tips over hoe je die kan gebruiken en vertel ik bijvoorbeeld over de wekelijkse inloopochtenden. Het is belangrijk om niet direct de diepte in te willen gaan en de tijd te nemen om het contact op te bouwen.’ Wanneer ouders vervolgens de inloopochtend bezoeken is BoekStartcoach Irma ook daar aanwezig als vertrouwd gezicht.

BoekStart inloopochtenden

In samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin en de voorschoolse instellingen in Kampen organiseert Bibliotheek Kampen al 8 jaar lang wekelijkse BoekStart inloopochtenden. Dit zijn laagdrempelige bijeenkomsten in de bibliotheek voor ouders en hun jonge kinderen om voorlezen en de taalontwikkeling te stimuleren. Het plezier staat hierbij centraal! De jeugdverpleegkundige bezoekt de BoekStartochtenden tweewekelijks om een praatje met de ouders te maken. Alle voorschoolse instellingen vaardigen op toerbeurt een medewerker af die tijdens de BoekStartochtend aan een groepje kinderen en hun ouders voorleest. De ochtenden bieden ouders de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Irma vertelt trots dat het team van vrijwillige gastvrouwen/heren onmisbaar is. Zij zorgen voor praktische ondersteuning en voor het creëren van een prettige en vertrouwde sfeer. De inloopochtenden worden goed bezocht. ‘Zo goed dat we onlangs zelfs naar een grotere ruimte moesten verplaatsen’ vertelt Irma lachend. Tijdens de ochtenden geeft Irma geregeld korte workshops over (digitaal) voorlezen en speellezen voor kinderen van 0-4 jaar, zoals met Bereslim, WePboek en De Voorleeshoek. Aansluitend op de inloopochtenden is het BoekStartcoach inloopspreekuur, waardoor een mooie doorloop ontstaat.

De Bibliotheek Kampen zet in op promotie door middel van onder meer filmpjes, folders, BoekStartcoach visitekaartjes en het benutten van de diverse (social) mediakanalen. ‘Zichtbaar maken wat we doen door middel van actuele materialen is belangrijk’, vertelt Irma. ‘We hebben ook een besloten Facebookgroep en een WhatsAppgroep voor ouders waarin we activiteiten en tips delen, dit wordt erg gewaardeerd’.
Meer weten? Kijk dan op de website van de Bibliotheek Kampen.