BOP rapportage 2018 - 2019: Meer aandacht voor gezinsaanpak in dienstverlening VVE

Gepubliceerd op: 30 januari 2020 10:49

Binnen het ruime aanbod voor- en vroegschoolse educatie (VVE) van de Bibliotheek is er een toenemende aandacht voor een gezinsaanpak. Dat blijkt uit nieuw onderzoek naar de stand van zaken van de product- en dienstverlening van bibliotheken op het gebied van VVE, in kaart gebracht via het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP). Door de hoge respons - 97 procent van de bibliotheken! - geeft het een betrouwbaar, representatief beeld.

Voor kinderen zijn VVE en de Bibliotheek essentiële voorzieningen om laaggeletterdheid te voorkomen. De doorlopende leeslijn, beginnend met BoekStart, vormt voor kinderen van 0 tot 4 jaar het startpunt van de lees- en taalontwikkeling. Bibliotheken sluiten hierop aan met de collectie en organiseren tal van leesbevorderende activiteiten en programma’s voor deze kinderen – en hun ouders. Lees meer.