Opleidingsaanbod voorjaar 2019

Gepubliceerd op: 5 november 2018 10:00

Wil je je graag verder professionaliseren? Dat juichen we van harte toe. Expertise is een van de belangrijkste bouwstenen binnen BoekStart in de kinderopvang en de Bibliotheek op school. Daarom biedt Kunst van Lezen ook komend voorjaar weer zes interessante opleidingen aan.

Aanbod voorjaar 2019

Voorjaar 2019 bieden we zes opleidingen aan in het midden van het land. Alle opleidingen kunnen op verzoek op locatie/in company plaatsvinden. Een complete beschrijving van elke opleiding vind je in de toolkit Expertise.

  • Voorleesconsulent – voor leesconsulenten met de doelgroep 0-4 of 0-12 jaar in het takenpakket; biedt kennis over leesbevordering voor kinderen van 0-4 jaar.
  • Leesconsulent basis – voor bibliotheekmedewerkers die op de basisscholen met de Bibliotheek op school werken of gaan werken; biedt kennis over de Bibliotheek op school en over leesonderwijs, leespromotie en jeugdboeken.
  • Van uitvoerder naar gesprekspartner – driedaagse verdiepingstraining met het accent op gedrag: profileer je als leesconsulent en vergroot je waarde voor de school (voorheen de opleiding Profilering leesconsulent) Bekijk ook het filmpje Van uitvoerder naar gesprekspartner waarin oud-cursisten vertellen welk profijt zij van de training hebben gehad.
  • Leesplezier voor kinderen met een leesprobleem – leer hoe je als leesconsulent met luisteren en meelezen ook leesplezier kunt verwerven bij kinderen met een leesprobleem en hoe je leesgesprekken voert met kinderen om te ontdekken met welk materiaal je ze kunt verleiden.
  • Onderwijslandschap po – biedt kennis over de onderwijsorganisatie, ontwikkelingen in het taalonderwijs en methodische en didactische aanpakken in basisonderwijs.
  • Onderwijslandschap vo – biedt kennis over de onderwijsorganisatie, ontwikkelingen in het taalonderwijs en methodische en didactische aanpakken in het voortgezet onderwijs.

Betalingsregels

De drie belangrijkste betalings- en annuleringsregels op nogmaals een rijtje:

  1. De betaling van de kosten vindt vooraf plaats.
  2. Kosteloos annuleren kan tot zes weken voor aanvang van de opleiding.
  3. De annuleringsvoorwaarden komen te vervallen wanneer je voor vervanging zorgt.

Meer informatie over deze regels vind je bij de beschrijving van elke opleiding.