Respons onderzoek 'Voor- en vroegschoolse educatie 2018-2019' (BOP)

Gepubliceerd op: 16 oktober 2019 10:10

Het onderzoek 'Voor- en vroegschoolse educatie 2018-2019' is nu definitief gesloten. Maar liefst 140 van de 145 bibliotheken hebben deelgenomen aan dit onderzoek; een respons van 97%, Een geweldige respons!

Naar verwachting kunnen de resultaten eind december 2019 worden gepubliceerd. Iedere Bibliotheek die heeft deelgenomen ontvangt dan een individueel rapport waarin de eigen antwoorden worden afgezet tegen een provinciaal en landelijke gemiddelde en bibliotheken van gelijke omvang. Ook wordt een landelijk rapport opgeleverd, waarin duiding wordt gegeven aan de resultaten voor het totaal aan bibliotheken. Daarnaast worden landelijke, provinciale en individuele infographics opgeleverd en worden de cijfers gepresenteerd in een dashboard op de website bibliotheekinzicht.nl.