Sterrenchecklist BoekStart in de kinderopvang

Gepubliceerd op: 21 juli 2020 12:44

BoekStart in de kinderopvang is een programma om het voorleesklimaat in de kinderopvang te professionaliseren. Bij een goed voorleesklimaat is er sprake van een actuele, gevarieerde en toegankelijke collectie, dagelijks voorlezen, geschoolde medewerkers en aandacht voor taalzwakke kinderen. De kinderen, hun ouders en de pedagogisch medewerkers komen intensief met boeken en (voor)lezen in aanraking via BoekStart in de kinderopvang. De Sterrenchecklist BoekStart in de kinderopvang is bedoeld om te onderzoeken wat het niveau is van de (te starten) samenwerking met de kinderopvang volgens de richtlijnen voor een ‘optimale’ BoekStartlocatie.


De Sterrenchecklist BoekStart in de kinderopvang is tweeledig in te zetten:

  1. als zelfevaluatie/ meetinstrument voor jouw algemene educatieve dienstverlening richting de kinderopvang
  2. als gesprekshandleiding over de stand van zaken in de samenwerking tussen POI en Bibliotheek en/of Bibliotheek en kinderopvang

Je vult de Sterrenchecklist in per kinderopvanglocatie of keten van locaties, of dus per bibliotheek of meerdere bibliotheken in een werkgebied. De sterrenchecklist helpt je om nauwkeurig alle bouwstenen langs te lopen en zo te beoordelen waar je staat in de educatieve dienstverlening en in de samenwerking. Daarna kun je bepalen in welke volgorde je de bouwstenen wilt inzetten, waar prioriteiten gelegd moeten worden, waar je nog extra moet inzetten, welke scholingen gewenst zijn.

Resultaat
Met de checklist heb je een inventarisatie van de huidige stand van zaken waarbij zowel sterke punten en mogelijke verbeteringen in kaart gebracht zijn.
De checklist toont per bouwsteen hoeveel procent van de ‘optimale’ situatie je hebt gerealiseerd. Je ziet dus gelijk waar je nog kunt groeien of investeren als je wilt werken naar een optimaal voorleesklimaat en de samenwerking en/of educatieve dienstverlening wilt verbeteren.

Hoeveel sterren heeft jouw BoekStart in de kinderopvanglocatie?
Als je alle bouwstenen hebt doorlopen levert dit een eindpercentage op van het maximaal te behalen aantal punten. Daarmee heb je zicht op je eigen educatieve dienstverlening of blijkt bijvoorbeeld of de kinderopvanglocatie waar je mee samenwerkt telt als een 1-, 2- of 3-sterren BoekStartlocatie. Bij een score t/m 10% is er nog geen sprake van een BoekStartlocatie. Vanaf de minimum variant (11-35%) telt de kinderopvanglocatie al wel mee als BoekStart in de kinderopvanglocatie.

Wil je doorgroeien?
Kunst van Lezen ziet graag overal een 3-sterren BoekStartlocatie, maar er kunnen voor jouw bibliotheek legitieme redenen zijn om andere beleidskeuzes te maken dan de optimale invulling per bouwsteen. Bepaal dus zelf welke score maximaal haalbaar is binnen jouw situatie. Wanneer je toch verder wilt groeien en daar vragen over hebt, neem dan contact op met je POI-contactpersoon.