Extra gelden inhaal- en ondersteuningsprogramma’s voorschoolse educatie voor kindercentra

Gepubliceerd op: 1 april 2021 17:11

Tussen 16 december 2020 en 8 februari 2021 is door de bestrijding van het coronavirus het aanbod van voorschoolse educatie (ve) aan peuters met een risico op een achterstand in het onderwijs stilgelegd. Daarnaast zijn er peuters die door andere coronamaatregelen minder voorschoolse educatie kunnen volgen. Bijvoorbeeld door quarantaine of door latere indicering. Hierdoor lopen deze peuters extra risico op achterstanden wanneer ze starten op de basisschool. Om het oplopen van achterstand te voorkomen en om de opgelopen achterstand in te halen, heeft het kabinet € 10,7 miljoen beschikbaar gesteld.

Van 1 april 2021 tot en met 15 mei 2021 kunnen kindercentra een subsidieaanvraag indienen om inhaal- en ondersteuningsprogramma’s voorschoolse educatie te organiseren in de periode van de zomervakantie tot en met de kerstvakantie 2021. Kindercentra kunnen de aanvraag alleen indienen voor kindercentra die met een ve-aanbod staan geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) en die voorschoolse educatie verzorgen aan peuters met een ve-indicatie. De subsidie kan door kindercentra worden aangevraagd met dit aanvraagformulier via de website van DUS-I.

Klik hier voor alle informatie en de veelgestelde vragen over deze subsidieregeling.

Rol van de Bibliotheek

Het is evident dat aandacht voor (voor)lezen op VVE locaties belangrijk is om taalachterstanden tegen te gaan. Focus je op de kinderopvanglocaties in jouw werkgebied die werken met VVE kinderen en in aanmerking komen voor deze subsidieregeling. Neem contact op met de betreffende locaties om af te stemmen. Bedenk welke leesbevorderingsactiviteiten je vanuit jouw Bibliotheek kan aanreiken die de kindercentra kunnen inzetten om de achterstanden te voorkomen en in te halen. Informeer ook de gemeente en maak zichtbaar wat jullie (gaan) doen.

Benut het bestaande (activiteiten)aanbod dat je al in huis hebt of waar al uitwerkingen van beschikbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan kleinschalige, snel te realiseren activiteiten zoals: de Boekideeën pm'ers, Muziekkwartier Zingen, spelen en lezen met BoekStart, de Digitale Voorleestas, inzet van digitale prentenboeken en voorleesfilmpjes uit de Jeugdbibliotheek, voorleesactiviteiten rondom een thema/prentenboek (haal bijvoorbeeld inspiratie uit de handleiding De Voorleesvogel en de handleiding Meertalig voorlezen van Probiblio), aanbod met focus op ouderbetrokkenheid zoals BoekStart-BoekenPret, Voor jou en je kind!.