Meer aandacht voor lezen met BoekStart in de kinderopvang

Gepubliceerd op: 21 mei 2019 15:09

Het programma BoekStart in de kinderopvang bereikt via 2.152 kinderopvanginstellingen bijna 100.000 kinderen. De peuterspeelzalen en kinderdagverblijven die meedoen met BoekStart in de kinderopvang schenken meer aandacht aan leesbevordering.

Zo wordt er vaker voorgelezen op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen die werken met het programma BoekStart in de kinderopvang. Pedagogisch medewerkers op BoekStartinstellingen bereiden voorleesmomenten vaker voor en het voorleesritueel en de verhaalverwerking zijn uitgebreider. Ook is er op deelnemende locaties meer aandacht voor taalzwakke kinderen en ouderbetrokkenheid. Eén en ander blijkt uit de Leesmonitor 2019 van Stichting Lezen.

Leesbevordering verankerd in beleid
BoekStartlocaties verankeren leesbevordering relatief sterk in het beleid. Er is vaker dan op overige instellingen een voorleescoördinator, een specifiek voorleesplan, een geoormerkt boekenbudget, een groter aantal pedagogisch medewerkers dat een voorlees- of taalstimuleringscursus heeft gevolgd en een intensievere samenwerking met de Bibliotheek.

Elke dag voorlezen
De meeste pedagogisch medewerkers op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen lezen voor en stellen boeken beschikbaar. Hiermee stimuleren ze onder andere de taalontwikkeling. Op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen wordt veel voorgelezen. 97% van de pedagogisch medewerkers vindt regelmatig voorlezen belangrijk en 79% leest een of meerdere keren per dag voor. De meest genoemde redenen om voor te lezen zijn het stimuleren van de taalontwikkeling van kinderen, het creëren van rustmomenten in de groep en de kinderen plezier laten beleven. Per keer wordt er gemiddeld zo’n 11 minuten voorgelezen. Het belangrijkste obstakel om voor te lezen is tijdgebrek.

Uit: Kinderopvang Totaal