BoekStartcoaches in coronatijd

Gepubliceerd op: 24 november 2020 10:10

Door de coronacrisis, die in maart 2020 begon, hebben de meeste BoekStartcoaches hun werkzaamheden op het consultatiebureau niet kunnen voortzetten. Om te achterhalen hoe de coronamaatregelen de werkzaamheden van de BoekStartcoach de afgelopen maanden hebben beïnvloed, is door Kunst van Lezen een enquête uitgezet onder deze doelgroep. Zoals verondersteld werken de BoekStartcoaches sinds de lockdown bijna niet meer op het consultatiebureau. In de meeste gevallen zijn er met het consultatiebureau afspraken gemaakt over het (tijdelijk) stopzetten van de dienstverlening.

Dat werd voornamelijk afgestemd met de medewerkers van het consultatiebureau zelf (58%) en minder vaak op managementniveau (30%). De afspraken die zijn gemaakt gaan voornamelijk over het tussentijds contact onderhouden met de consultatiebureaumedewerkers (41%) of over het uitvoeren van alternatieve werkzaamheden (41%) zoals het maken van filmpjes voor
ouders en het uitdelen van koffertjes op het consultatiebureau door JGZ-medewerkers. Zo’n 18% heeft BoekStart tijdelijk stopgezet en daardoor ligt de promotie van BoekStart stil. Iets meer dan een vijfde deel geeft aan dat er met de gemeente is overlegd over het tijdelijk stoppen van de inzet van de BoekStartcoach op de consultatiebureaus. Dat had voornamelijk te maken met subsidieafspraken.

Alternatieve werkzaamheden
BoekStartcoaches hebben veelvuldig ingezet op het maken van filmpjes voor ouders (48%) om hun boodschap over BoekStart over te brengen. Het zou nuttig zijn als BoekStartcoaches elkaar kunnen inspireren door hun filmpjes op biebtobieb te delen. Voor het informeren van ouders over BoekStart heeft 36% van de Bibliotheken een gespreksleidraad voor consultatiebureaumedewerkers gemaakt. Bijna een vijfde deel geeft aan kleine bijeenkomsten te willen organiseren, met bijvoorbeeld een of twee ouders, om toch contact met ouders te houden. De aanwezigheid van BoekStartcoaches op reguliere locaties, zoals in de Bibliotheek of op een kinderdagverblijf, zou ook al kunnen helpen zegt 19%. Verder geeft 14 % aan spreekuren te willen organiseren, bijvoorbeeld in de Bibliotheek.

Na de coronacrisis
De vraag werd gesteld over welke alternatieven de BoekStartcoaches tevreden zijn en willen behouden zodra de coronacrisis voorbij is. De helft van de mensen zijn positief over het gebruiken van promotiemateriaal voor BoekStart zoals het inzetten van filmpjes via een QR-code en filmpjes die afgespeeld worden op het consultatiebureau. Hierbij werd wel de voorkeur uitgesproken dat er algemene filmpjes gemaakt en verspreid worden, aangezien de BoekStartcoaches het zelf maken van deze filmpjes veel tijd in beslag vinden nemen. Van de respondenten geeft 15% aan dat ze geen van de alternatieven willen behouden. Hierbij wordt veelal genoemd dat de aanwezigheid van de BoekStartcoach allesbepalend is. Uit de antwoorden op de vraag of er een streven is om weer op te starten met de BoekStartcoach op het consultatiebureau blijkt dat de plannen er zeker zijn, maar dat het veelal onduidelijk is wanneer dit gaat gebeuren.

Ondersteuning
De BoekStartcoaches hebben behoefte aan extra tussentijdse ondersteuning. Meerdere keren wordt promotiemateriaal in meerdere talen genoemd en het uitwisselen onderling.

De enquête naar de praktijksituatie van de BoekStartcoach is ingevuld door 47 bibliotheken die in totaal 85 BoekStartcoaches in dienst hebben.