Creatief met digitale prentenboeken in Assen

Gepubliceerd op: 6 april 2020 10:55

Yolanda Visser fotografie

Al een aantal jaren werkt Kindcentrum De Driemaster in Assen met het door de school zelf ontwikkelde project ‘De 26 Boekenkoffers’. Elke koffer bevat een voelletter, een bij de letter behorend boek, een lijst met moeilijke woorden en andere materialen. Kinderen van groep 7 en 8 gaan, na een speciale training, voorlezen aan kleuters. Wat in de aanpak nog ontbrak was de link met thuis.

                                                                                       Yolanda Visser fotografie

Om ouders er ook nauw bij te betrekken is aan elke koffer nu een digitaal prentenboek toegevoegd. Bereslim heeft om dit te realiseren, namens alle participanten (De Driemaster, Bibliotheek Assen, Gemeente Assen, NHL Stenden PABO De Eekhorst en Bereslim zelf) voor dit traject een subsidie bij Tel Mee Met Taal aangevraagd. Inmiddels zijn er maar liefst 38 boekenkoffers met geanimeerde prentenboeken beschikbaar. Deze prentenboeken zijn natuurlijk ook te zien in de Bibliotheek. Klarina Siebering van De Nieuwe Kolk in Assen vertelt hierover: “We zijn nog bezig om de Bereslimme computer er aantrekkelijker en meer herkenbaar uit te laten zien. De fysieke boeken worden voorzien van een QR code die heel handig direct naar de bijbehorende animatie leidt”.

In samenwerking met studenten van de Pabo is een app ontwikkeld die ingezet wordt om ouders thuis te stimuleren om met hun kind naar het geanimeerde prentenboek te kijken. De kinderen krijgen elke week het fysieke boek mee naar huis zoals ze al gewend zijn. Daarbij hebben ouders nu via de app direct toegang tot het geanimeerde prentenboek dat die week in hun gezin centraal staat.

De feestelijke start van het project was op 27 januari 2020 in Bibliotheek De Nieuwe Kolk met onder andere illustrator Kees de Boer van Tim op de Tegels en Frank Groothof die het boek ter plekke voorlas. Hij is tevens de populaire stemacteur van vele andere Bereslimme Boeken. Esther Bright van Bereslim vertelt dat tijdens afronding van het landelijke BoekStart Kopgroep traject rond het werken met digitale prentenboeken, de wens werd uitgesproken voor een pauzeknop. Deze pauzeknop is inmiddels aan de Bereslimme prentenboeken toegevoegd, niet heel zichtbaar voor jonge kinderen, maar wel bruikbaar voor hun begeleiders!
Meer informatie over dit project bij Klarina Siebering of Esther Bright.