De BoekStartcoach: alternatieve dienstverlening van Bibliotheek Rotterdam

Gepubliceerd op: 29 oktober 2020 14:06

Vanwege de coronamaatregelen konden de BoekStartcoaches vanaf maart 2020 niet meer fysiek aanwezig zijn op de consultatiebureaus, terwijl het maar de vraag is of het CJG de rest van het jaar externen toelaat op de bureaus. Met het hoofddoel ‘preventief voorkomen laaggeletterdheid’ steeds in het achterhoofd, ontwikkelde Bibliotheek Rotterdam daarom een strategie. Deze wordt aan het eind van het jaar gemonitord en geëvalueerd.

Bibliotheek Rotterdam kreeg via Tel mee met Taal een subsidie waardoor er in 2020 een jaar lang twee BoekStartcoaches (ieder 25 uur) in dienst konden worden genomen. Zij zitten ieder op vijf CJG locaties. De BoekStartcoaches zijn officieel in dienst tot 31 december 2020, wanneer ook de subsidie eindigt. Vanwege de coronamaatregelen konden zij vanaf maart niet meer fysiek aanwezig zijn op de consultatiebureaus. Hoe konden de ouders van die heel jonge kinderen nu alsnog worden bereikt?

Alternatieve dienstverlening
Bibliotheek Rotterdam koos voor een alternatieve dienstverlening. De BoekStartkoffertjes worden zonder bijbehorend lidmaatschap uitgedeeld door de jeugdverpleegkundigen (tijdens het drie maanden consult) van de CJG locaties waar de BoekStartcoach normaal gesproken fysiek aanwezig zou zijn. Dit werd ook landelijk aanbevolen door het SPN BoekStart kernteam. De professionals van het CJG vertellen over BoekStart en stimuleren de ouders om naar de Bibliotheek te gaan. Daarnaast worden er BoekStartspreekuren gehouden, door elke BoekStartcoach een uurtje per week. Ouders kunnen de Bibliotheek dan bellen met vragen over voorlezen. Ook maakten de BoekStartcoaches een film over het belang van vroeg beginnen met voorlezen, de Bibliotheek en BoekStart.

Om dit te communiceren heeft de Bibliotheek een kaart laten maken met de spreekuurinfo en een QR-code naar het informatiefilmpje. De kaart mocht helaas niet in het Groeiboekje, maar hij gaat wel in het koffertje, alsook een BoekStartbon met een stempel van de betreffende CJG locatie, gemerkt met de letters AW (Alternatieve Werkwijze). Zo kan er later geteld worden hoeveel kindjes er alsnog d.m.v. deze alternatieve dienstverlening lid geworden zijn van de Bibliotheek. In de CJG locaties en in de bibliotheekvestigingen in dezelfde wijk zijn posters opgehangen, waarop ook de contactinfo over het spreekuur en QR-code naar het filmpje staat.

Deze alternatieve werkwijze wordt ook uitgevoerd in de CJG bureaus waar een BoekStartcoach zit met subsidie van Stichting Lezen. Met uitzondering van de Centrale Bibliotheek, omdat daar het consultatiebureau al in de Bibliotheek zit.

Winnie Hoogenboom (Specialist Educatie Bibliotheek Rotterdam): ‘Vanwege corona hebben weinig ouders de afgelopen maanden de gang naar de Bibliotheek gemaakt en wij vermoeden dat zij dit ook de komende maanden niet zullen doen. En ook wij hebben getwijfeld of we zo de stimulans om naar de Bibliotheek te komen niet om zeep zouden helpen. Maar we hebben het omgedraaid: wij hopen deze ouders namelijk op deze manier toch zin in voorlezen te laten krijgen, door de leuke boekjes die in het koffertje zitten. En uiteraard hopen we ze alsnog naar de Bibliotheek te krijgen, puur door de Bibliotheek en de leuke boeken op deze manier bij hen onder de aandacht te brengen’.

Bekijk het filmpje van de BoekStartcoaches van de Bibliotheek Rotterdam.