Het gezin als sleutel in aanpak laaggeletterdheid

Gepubliceerd op: 26 oktober 2018 10:26

Hermien Lankhorst voerde samen met Marie-Anne Raaijmakers verschillende verkenningstrajecten uit in opdracht van Kunst van Lezen. Hierbij onderzochten zij onder meer hoe een Bibliotheek binnen haar eigen organisatie en het lokale netwerk kan toewerken naar een betere ondersteuning voor laagtaalvaardige gezinnen.

Hermien Lankhorst pleit voor een grotere focus op het laagtaalvaardige gezin door de Bibliotheek om diverse redenen.

Lees het artikel in Bibliotheekblad.