Ouderwijs.net geeft praktische handvatten aan VE-professionals

Gepubliceerd op: 19 november 2020 09:41

Op het platform Ouderwijs.net vinden VE-professionals handvatten om de samenwerking tussen voorschool en ouders vorm te geven. Het platform Ouderwijs is oorspronkelijk ontwikkeld voor het PO en het VO, maar onlangs is daaraan informatie voor VE-professionals toegevoegd.

Taalontwikkeling en ouderbetrokkenheid
Ouders spelen een fundamentele rol bij de ontwikkeling van hun kinderen, maar niet alle ouders beschikken over toereikende vaardigheden. De focus binnen het platform ligt vooral op het versterken van die vaardigheden van ouders die het educatief thuismilieu bevorderen. De taalontwikkeling van kinderen neemt hierbij een centrale rol in: het platform bevat informatie over taal en ouderbetrokkenheid. Professionals kunnen inspiratie en praktische tips vinden, ook om het beleid rond taal en ouderbetrokkenheid vorm te geven.

Praktische informatie
Op Ouderwijs.net staan instrumenten, literatuur en praktijkvoorbeelden beschreven met informatie die direct is toe te passen. Een integraal onderdeel van het platform is de Scan Samenwerken met ouders voor de vve en de Scan Educatief Partnerschap voor het PO en VO. Deze scans helpen om de huidige samenwerking tussen de (voor)school en ouders in kaart te brengen en te versterken

Kennisclips
Ook presenteren experts uit de wetenschap en de praktijk in korte kennisclips hun visies en bevindingen gebaseerd op onderzoek en ervaring. De filmpjes laten zien wat volgens hen belangrijk is in de samenwerking met ouders. Zij delen hun visies en geven hierbij concrete tips voor de praktijk. Zo geeft Elma Blom (universiteit Utrecht) onder meer tips voor professionals in de VVE hoe zij ouders van meertalige kinderen kunnen betrekken bij de taalontwikkeling. Roel van Steensel (bijzonder hoogleraar Leesgedrag aan de Vrije Universiteit en universitair docent Onderwijswetenschappen aan de Erasmus Universiteit) vertelt over de inzet van ouderprogramma’s, hoe ouders de taalontwikkeling van hun kind kunnen ondersteunen en over de rol van ouders bij beginnende taalontwikkeling. Martine van der Pluijm (Hogeschool Rotterdam) presenteert te aanpak Thuis in Taal. Dit zijn slechts drie van de vele experts die aan het woord komen in de behapbare filmpjes.

Ga naar de Kennisclips.