Leesconsulent BoekStart

De opleiding Leesconsulent BoekStart is voor leesconsulenten die de doelgroep 0-4 jaar of 0-12 jaar in hun takenpakket hebben.

Voorleesconsulenten zijn onmisbaar en van grote betekenis voor de ontwikkeling en continuïteit van BoekStart in de kinderopvang. De Monitor en de praktijk bewijzen dit jaarlijks. De voorleesconsulent voedt en inspireert de voorleescoördinator en de overige pedagogisch medewerkers. Het inzetten van een voorleesconsulent is cruciaal om BoekStart in de kinderopvang goed te borgen en te continueren. Bij bibliotheken is er in de loop van de tijd behoefte ontstaan naar een specifieke opleiding voorleesconsulent, om de kwaliteit van de samenwerking met de kinderopvang te verbeteren. Deze opleiding is met geld van Kunst van Lezen ontwikkeld, in het voorjaar van 2018 met succes gestart en maakt nu als training Leesconsulent BoekStart onderdeel uit van het opleidingshuis. Zo kunnen bibliotheken voorleesconsulenten, net als bij de Bibliotheek op school, structureel inzetten.

Leesconsulent BoekStart in de praktijk

Karlijn Geitz (Bibliotheek Emmen) is één van de eerste leesconsulenten die de nieuwe opleiding uit het opleidingshuis BoekStart en de Bibliotheek op school is gaan volgen. Karlijn vertelt over haar ervaringen met BoekStart in de kinderopvang en de opleiding Leesconsulent BoekStart. Ben je benieuwd naar haar ervaringen, lees dan het volledige interview met Karlijn.