Speelontdekboeken

Bestellen BoekStart-BoekenPret Speelontdekboeken

Jaarlijks verschijnt er nieuw aanbod van BoekStart-BoekenPret Speelontdekboeken die zijn samengesteld rondom een Centraal Prentenboek. 

Bibliotheken kunnen de Speelontdekboeken Groep en Thuis bestellen via de bestelmodule. De levertijd is ca. 10 werkdagen. De BoekStart-BoekenPret Speelontdekboeken worden zonder winstoogmerk geproduceerd. NB. Via de bestelmodule worden de verwerkingsmaterialen Speelontdekboek Groep en Thuis aangeboden, dus exclusief de Centrale Prentenboeken.

Contact

Voor inhoudelijke vragen over de BoekStart-BoekenPret Speelontdekboeken: speelontdekboeken@rijnbrink.nl

Voor vragen over je bestelling: deventer@multicopy.nl

Wat is een Speelontdekboek?

De Speelontdekboeken zijn samengesteld rondom een Centraal Prentenboek en stimuleren het voorlezen in de kindercentra en het voorlezen thuis. De Speelontdekboeken bestaan uit twee componenten: een variant voor professionals en een variant voor ouders. 

Speelontdekboek Groep: Het Speelontdekboek Groep richt zich op de pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en leerkrachten van groep 1 en 2. Het bevat tips en verwerkingssuggesties om het centrale prentenboek te introduceren op de groep en interactief voor te lezen.

Speelontdekboek Thuis: Voor de ouders en kinderen is er het Speelontdekboek Thuis met (voorlees)tips en werkbladen om thuis aan de slag te gaan met het Centrale Prentenboek. Met de stappen ‘Voorlezen, Praten, Doen’ wordt zowel de passieve als actieve taalontwikkeling van de kinderen gestimuleerd. De werkbladen in het Speelontdekboek Thuis helpen om de thematiek goed te verwerken en bieden ouders een leidraad. Het kind leest samen met de ouder het bijbehorende prentenboek, kleurt, knutselt, zingt liedjes en maakt opdrachten. Hiermee wordt thuis het verhaalbegrip en leesplezier gestimuleerd.

Achtergrondinformatie