Monitor

Uitnodiging bijeenkomst Haal meer uit de Monitor BoekStart

Kunst van Lezen en het kernteam BoekStart nodigen je graag uit voor een inhoudelijke bijeenkomst rond het werken met de Monitor BoekStart in de kinderopvang. Deze vindt plaats op 14 maart 2019 in Utrecht.

Lees meer

Monitor BoekStart in de kinderopvang

De jaarlijkse monitor heeft als voornaamste doel de voorleesomgeving en het gedrag van de pedagogisch medewerker rondom leesbevordering in beeld te brengen. Daarnaast levert de monitor informatie over beleid en organisatie in de kinderopvangorganisatie rondom BoekStart in de kinderopvang. De monitor voedt de dialoog tussen de kinderopvangorganisatie en de Bibliotheek met het oog op versterking van de samenwerking. De monitorresultaten dienen als basis voor het vaststellen van nieuwe leesbevorderingsdoelen.

Naar de toolkit