Monitor

Monitor BoekStart in de kinderopvang

De jaarlijkse monitor heeft als voornaamste doel de voorleesomgeving en het gedrag van de pedagogisch medewerker rondom leesbevordering in beeld te brengen. Daarnaast levert de monitor informatie over beleid en organisatie in de kinderopvangorganisatie rondom BoekStart in de kinderopvang. De monitor voedt de dialoog tussen de kinderopvangorganisatie en de Bibliotheek met het oog op versterking van de samenwerking. De monitorresultaten dienen als basis voor het vaststellen van nieuwe leesbevorderingsdoelen.

Naar de toolkit

 1. Werven en voorbereiden

 2. Uitvoeren

   

  Periode dec-jan

  Technische vragen: helpdesk@mboekstart.nl

  Inhoudelijke vragen: info@boekstartpro.nl

 3. Analyseren en terugkoppelen