Monitor

Monitor BoekStart in de kinderopvang 2019 van start

De Monitor BoekStart in de kinderopvang staat op 2 december 2019 open. De drie vragenlijsten kunnen tot 14 februari 2020 worden ingevuld. Ook dit jaar worden er vragen gesteld over laaggeletterdheid en het herkennen van laaggeletterde ouders, met het oog op het actieprogramma Tel mee met taal.

Lees meer

Het belang van werken met de Monitor in beeld

Meet het leesklimaat in de kinderopvang, gebruik de Monitor BoekStart in de kinderopvang! De locatiemanager en pedagogisch medewerker van de kinderopvang en de onderwijsspecialist van de Bibliotheek vertellen in deze film hoe zij de Monitor inzetten en wat zij met de resultaten van dit meetinstrument doen. De Monitor BoekStart in de kinderopvang heeft als doel de voorleesomgeving en het gedrag van de pedagogisch medewerker rondom leesbevordering te optimaliseren.

 

 

Film Monitor BoekStart in de kinderopvang

Monitor BoekStart in de kinderopvang

De jaarlijkse monitor heeft als voornaamste doel de voorleesomgeving en het gedrag van de pedagogisch medewerker rondom leesbevordering in beeld te brengen. Daarnaast levert de monitor informatie over beleid en organisatie in de kinderopvangorganisatie rondom BoekStart in de kinderopvang. De monitor voedt de dialoog tussen de kinderopvangorganisatie en de Bibliotheek met het oog op versterking van de samenwerking. De monitorresultaten dienen als basis voor het vaststellen van nieuwe leesbevorderingsdoelen.

Naar de toolkit

 1. Werven en voorbereiden

 2. Uitvoeren

   

  Periode dec-jan

  Technische vragen: helpdesk@mboekstart.nl

  Inhoudelijke vragen: info@boekstartpro.nl

 3. Analyseren en terugkoppelen