Expertise

Bibliotheek, kinderopvang en JGZ zetten hun expertise in om de voorleesvaardigheden en leesstimulerende inzet van hun medewerkers te verbeteren. Hiervoor zijn landelijk verschillende opleidingen ontwikkeld.

Opleidingen Bibliotheek

In het kader van BoekStart zijn trainingen ontwikkeld die Bibliotheekmedewerkers en medewerkers van de Provinciale Ondersteunings Instellingen (POI’s) toerusten om te werken met de programma’s BoekStart voor baby’s en BoekStart in de kinderopvang. 

Opleidingen in de kinderopvang

In het kader van BoekStart zijn trainingen ontwikkeld om kinderopvangmedewerkers toe te rusten om te werken met het programma BoekStart in de kinderopvang. 

Opleidingen Jeugdgezondheidszorg

In het kader van BoekStart is er een training ontwikkeld om jeugdartsen en -verpleegkundigen om hun deskundigheid op het gebied van leesbevordering te ontwikkelen.