Opleidingen

Talent en kwaliteit

Voor een professionele kwaliteit is het nodig dat niet alleen bibliotheekmedewerkers de juiste expertise ontwikkelen, maar ook alle partners.

In het kader van BoekStart zijn trainingen ontwikkeld die medewerkers van de Bibliotheek, kinderopvang en Jeugdgezondheidszorg toerusten om te werken met de programma’s BoekStart voor baby’s en BoekStart in de kinderopvang.

 

Opleidingsaanbod Bibliotheek

Leesconsulent BoekStart

Voor medewerkers van de Bibliotheek die voor de kinderopvang werken.

Training BoekStart in de Bibliotheek

Voor medewerkers van de Bibliotheek.
 

Train de trainer Voorleescoördinator in de kinderopvang

Voor medewerkers van de Bibliotheek die trainer willen worden.


 

Train de Trainer Interactief voorlezen in de kinderopvang

Voor medewerkers van de Bibliotheek die trainer willen worden.


 

Train-de-trainer Werken met digitale prentenboeken op de BoekStartgroep

Voor bibliotheekmedewerkers met kennis en ervaring op het gebied van de voorschoolse doelgroep en BoekStart, die BoekStart in de kinderopvang uitvoeren.
 

Training BoekStartcoach

Voor medewerkers van de Bibliotheek.

 

Verdiepingstraining BoekStartcoach - communicatie

Voor BoekStartcocahes die de basistraining hebben gevolgd en enige tijd ervaring hebben opgedaan met het werk in de praktijk op het consultatiebureau.
 

Meertaligheid bij BoekStart

Voor bibliotheekmedewerkers die werkzaam zijn als leesconsulent BoekStart, BoekStartCoach of voorleescoördinator in de Bibliotheek, in de kinderopvang of op het consultatiebureau.

 

Opleidingsaanbod Kinderopvang

Voorleescoördinator in de kinderopvang

Voor medewerkers van kinderopvang.

Interactief voorlezen in de kinderopvang

Voor medewerkers van kinderopvang. 

Opleidingsaanbod Jeugdgezondheidszorg

E-learning Taalstimulering door voorlezen - Jeugdgezondheidszorg

Voor medewerkers van Jeugdgezondheidszorg.

E-learning Taalstimulering door voorlezen - Kraamzorg

Voor medewerkers van Kraamzorg.