Opleidingen

Talent en kwaliteit

Voor een professionele kwaliteit is het nodig dat niet alleen bibliotheekmedewerkers de juiste expertise ontwikkelen, maar ook alle partners.

In het kader van BoekStart zijn trainingen ontwikkeld die medewerkers van de Bibliotheek, kinderopvang en Jeugdgezondheidszorg toerusten om te werken met de programma’s BoekStart voor baby’s en BoekStart in de kinderopvang.

In dit opleidingsoverzicht presenteren we alle mogelijkheden om je als medewerker binnen BoekStart verder te professionaliseren. Het overzicht laat zien welke onderwerpen er zijn, in welke scholing deze aan bod komen en hoe intensief dit gebeurt.

Opleidingsaanbod Bibliotheek

Leesconsulent BoekStart

Voor medewerkers van de Bibliotheek die voor de kinderopvang werken.

Meer informatie & aanmelden

Training BoekStart in de Bibliotheek

Voor medewerkers van de Bibliotheek.
 

Meer informatie

Train de trainer: Voorleescoördinator in de kinderopvang

Voor medewerkers van de Bibliotheek die trainer willen worden.


 

Meer informatie & aanmelden

Train de Trainer: Interactief voorlezen in de kinderopvang

Voor medewerkers van de Bibliotheek die trainer willen worden.


 

Meer informatie & aanmelden

Train de trainer: Werken met digitale prentenboeken op de BoekStartgroep

Voor bibliotheekmedewerkers met kennis en ervaring op het gebied van de voorschoolse doelgroep en BoekStart, die BoekStart in de kinderopvang uitvoeren.
 

Meer informatie & aanmelden

Training BoekStartcoach

Voor medewerkers van de Bibliotheek.

 

Meer informatie & aanmelden

Verdiepingstraining BoekStartcoach - communicatie

Voor BoekStartcocahes die de basistraining hebben gevolgd en enige tijd ervaring hebben opgedaan met het werk in de praktijk op het consultatiebureau.
 

Meer informatie & aanmelden

Meertaligheid bij BoekStart

Voor bibliotheekmedewerkers die werkzaam zijn als leesconsulent BoekStart, BoekStartCoach of voorleescoördinator in de Bibliotheek, in de kinderopvang of op het consultatiebureau.

 

Meer informatie & aanmelden

Opleidingsaanbod Kinderopvang

Voorleescoördinator in de kinderopvang

Voor medewerkers van kinderopvang.

Meer informatie

Interactief voorlezen in de kinderopvang

Voor medewerkers van kinderopvang. 

Meer informatie

Opleidingsaanbod Jeugdgezondheidszorg

E-learning Taalstimulering door voorlezen - Jeugdgezondheidszorg

Voor medewerkers van Jeugdgezondheidszorg.

Meer informatie

E-learning Taalstimulering door voorlezen - Kraamzorg

Voor medewerkers van Kraamzorg.                                  

Meer informatie