Opleidingen

Talent en kwaliteit

Voor een professionele kwaliteit is het nodig dat alle partners de juiste expertise ontwikkelen.

In het kader van BoekStart zijn trainingen ontwikkeld die medewerkers van de Bibliotheek, kinderopvang en Jeugdgezondheidszorg toerusten om te werken met de programma’s BoekStart voor baby’s en BoekStart in de kinderopvang.

 

Gevolgen striktere coronamaatregelen voor trainingen

Wat betekenen de striktere coronamaatregelen voor de geplande trainingen BoekStart en de Bibliotheek op school? Voor de geplande trainingen van het najaar 2021 is het volgende besluit genomen door Kunst van Lezen:

Alle trainingen waarbij een kwalitatieve online variant op korte termijn niet haalbaar is worden uitgesteld tot 2021. De deelnemers hebben een persoonlijke mail ontvangen van de Bibliotheekcampus over de training waarvoor ze staan ingeschreven. 

De trainingen die wel online worden aangeboden, gaan door op de data zoals eerder afgestemd. De trainer zal hierover met de deelnemers contact opnemen.

Op weg naar betere tijden wenst Kunst van Lezen iedereen veel succes met de (online) trainingen!

Opleidingsaanbod Bibliotheek

Leesconsulent BoekStart

Voor medewerkers van de Bibliotheek die voor de kinderopvang werken.

Meer informatie

Training BoekStartcoach

Voor medewerkers van de Bibliotheek.


Meer informatie

Training BoekStart in de Bibliotheek

Voor medewerkers van de Bibliotheek.

Train de trainer Voorleescoördinator in de kinderopvang

Voor medewerkers van de Bibliotheek die trainer willen worden.

Train de Trainer Interactief voorlezen in de kinderopvang

Voor medewerkers van de Bibliotheek die trainer willen worden.

Opleidingsaanbod Kinderopvang

Voorleescoördinator in de kinderopvang

Voor medewerkers van kinderopvang.

Interactief voorlezen in de kinderopvang

Voor medewerkers van kinderopvang. 

Opleidingsaanbod Jeugdgezondheidszorg

E-learning Taalstimulering door voorlezen

Voor medewerkers van Jeugdgezondheidszorg.

 

Reader Taalstimulering door voorlezen

Voor medewerkers van Jeugdgezondheidszorg. Reader met verdiepend materiaal behorend bij de E-learning Taalstimulering door voorlezen.