Opleidingen

Talent en kwaliteit

Voor een professionele kwaliteit is het nodig dat alle partners de juiste expertise ontwikkelen.

In het kader van BoekStart zijn trainingen ontwikkeld die medewerkers van Bibliotheken, kinderopvang en jeugdgezondheidszorg toerusten om te werken met de programma’s BoekStart voor baby’s en BoekStart in de kinderopvang.

 

Bibliotheek

Kinderopvang

Jeugdgezondheidszorg