Opleidingen

Talent en kwaliteit

Voor een professionele kwaliteit is het nodig dat alle partners de juiste expertise ontwikkelen.

In het kader van BoekStart zijn trainingen ontwikkeld die medewerkers van Bibliotheken, kinderopvang en jeugdgezondheidszorg toerusten om te werken met de programma’s BoekStart voor baby’s en BoekStart in de kinderopvang.

 

Opleidingsaanbod Bibliotheek

Voorleesconsulent

Voor medewerkers van Bibliotheken.

Download inhoud (oktober 2019)

Training BoekStartcoach

Voor medewerkers van Bibliotheken.

 

Training BoekStart

Voor medewerkers van Bibliotheken.

 

Train de trainer Voorleescoördinator in de kinderopvang

Voor medewerkers van Bibliotheken.

Train de Trainer Interactief voorlezen in de kinderopvang

Voor medewerkers van Bibliotheken.

Training Kind & Media

Voor medewerkers van Bibliotheken.

 

Opleidingsaanbod Kinderopvang

Voorleescoördinator in de kinderopvang

Voor medewerkers van kinderopvang.

Interactief voorlezen in de kinderopvang

Voor medewerkers van kinderopvang. 

Training Kind & Media

Voor medewerkers van kinderopvang.

Opleidingsaanbod Jeugdgezondheidszorg

E-learning Taalstimulering door voorlezen

Voor medewerkers van Jeugdgezondheidszorg.

 

Reader Taalstimulering door voorlezen

Voor medewerkers van Jeugdgezondheidszorg. Reader met verdiepend materiaal behorend bij de E-learning Taalstimulering door voorlezen.