Opleidingen

Talent en kwaliteit

Voor een professionele kwaliteit is het nodig dat alle partners de juiste expertise ontwikkelen.

In het kader van BoekStart zijn trainingen ontwikkeld die medewerkers van de Bibliotheek, kinderopvang en Jeugdgezondheidszorg toerusten om te werken met de programma’s BoekStart voor baby’s en BoekStart in de kinderopvang.

 

Opleidingsaanbod Bibliotheek

Leesconsulent BoekStart

Voor medewerkers van de Bibliotheek die voor de kinderopvang werken.

Meer informatie

Training BoekStartcoach

Voor medewerkers van de Bibliotheek.


Meer informatie

Training BoekStart in de Bibliotheek

Voor medewerkers van de Bibliotheek.

Train de trainer Voorleescoördinator in de kinderopvang

Voor medewerkers van de Bibliotheek die trainer willen worden.

Train de Trainer Interactief voorlezen in de kinderopvang

Voor medewerkers van de Bibliotheek die trainer willen worden.

Meertaligheid bij BoekStart

Opleidingsaanbod Kinderopvang

Voorleescoördinator in de kinderopvang

Voor medewerkers van kinderopvang.

Interactief voorlezen in de kinderopvang

Voor medewerkers van kinderopvang. 

Opleidingsaanbod Jeugdgezondheidszorg

E-learning Taalstimulering door voorlezen - Jeugdgezondheidszorg

Voor medewerkers van Jeugdgezondheidszorg.

E-learning Taalstimulering door voorlezen - Kraamzorg

Voor medewerkers van Kraamzorg.