Opleidingen

Talent en kwaliteit

Voor een professionele kwaliteit is het nodig dat alle partners de juiste expertise ontwikkelen.

In het kader van BoekStart zijn trainingen ontwikkeld die medewerkers van de Bibliotheek, kinderopvang en Jeugdgezondheidszorg toerusten om te werken met de programma’s BoekStart voor baby’s en BoekStart in de kinderopvang.

 

Trainingen voor- en najaar 2021

Ondanks dat het in coronatijden lastig plannen is, willen we toch alvast een vooruitblik geven op het trainingsaanbod van het voor- en najaar 2021.

Het is onze wens om de trainingen live aan te bieden zodra dat weer mogelijk is. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden om een deel van de trainingen blended te maken, een combinatie van online- en fysieke-bijeenkomsten. Voor trainingen die veel praktijkopdrachten bevatten is dat niet altijd haalbaar.

We gaan door met het online trainen waar het kan en plannen de fysieke trainingen in het najaar.

Opleidingsaanbod Bibliotheek

Leesconsulent BoekStart

Voor medewerkers van de Bibliotheek die voor de kinderopvang werken.

Meer informatie

Training BoekStartcoach

Voor medewerkers van de Bibliotheek.


Meer informatie

Training BoekStart in de Bibliotheek

Voor medewerkers van de Bibliotheek.

Train de trainer Voorleescoördinator in de kinderopvang

Voor medewerkers van de Bibliotheek die trainer willen worden.

Train de Trainer Interactief voorlezen in de kinderopvang

Voor medewerkers van de Bibliotheek die trainer willen worden.

Meertaligheid bij BoekStart

Opleidingsaanbod Kinderopvang

Voorleescoördinator in de kinderopvang

Voor medewerkers van kinderopvang.

Interactief voorlezen in de kinderopvang

Voor medewerkers van kinderopvang. 

Opleidingsaanbod Jeugdgezondheidszorg

E-learning Taalstimulering door voorlezen

Voor medewerkers van Jeugdgezondheidszorg.

 

Reader Taalstimulering door voorlezen

Voor medewerkers van Jeugdgezondheidszorg. Reader met verdiepend materiaal behorend bij de E-learning Taalstimulering door voorlezen.