Activiteiten

Rondom het voorlezen kun je verschillende activiteiten bedenken. Van een kleinschalige activiteit naar aanleiding van een goed gekozen prentenboek - met een groepje kinderen tijdens het voorleesuurtje in de Bibliotheek of bij een bezoek aan de kinderopvang - tot grote landelijke acties rond een bepaald thema. Voor de jongste doelgroep zijn de bekendste activiteiten rond voorlezen De Nationale Voorleesdagen met Het Nationale Voorleesontbijt.

Voorlezen en leesomgeving

Bij de leesbevorderende activiteiten voor de jongste doelgroep staat het voorlezen en/of het werken met boeken centraal. De (voor)leesconsulent van de Bibliotheek en de voorleescoördinator in de kinderopvang zijn hierbij onmisbaar; zij werken aan het dagelijkse voorlezen en praten over boeken. Ook zorgen zij voor een goede, actuele collectie boeken, digitale prentenboeken en apps.

Achtergronden en praktische tips
Kwestie van Lezen. Deel 4. Voorlezen in de kinderopvang
Kwestie van Lezen. Deel 5. De leesomgeving
Kwestie van Lezen. Deel 8. Ouders betrekken bij (voor)lezen

Activiteiten met babyboekjes
Werken met boeken op de groep
   
Kijk voor het organiseren van activiteiten ook bij Ouderpartnerschap.

Landelijke leescampagnes

De Nationale Voorleesdagen
De Nationale Voorleesdagen worden elk jaar eind januari/begin februari gehouden met als doel het stimuleren van voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen. De campagne start met Het Nationale Voorleesontbijt. In 2019 zijn De nationale Voorleesdagen van woensdag 23 januari t/m zaterdag 2 februari.

BoekStart Babyboekje van het jaar
Tweejaarlijkse boekenprijs voor de allerjongste categorie (0-1,5 jaar), die eind februari bekend wordt gemaakt tijdens de Negenmaandenbeurs. De eerstvolgende zal in 2020 worden uitgereikt.

Kikkertiendaagse
Jaarlijks staat eind maart Kikker tien dagen lang centraal.

Annie M.G. Schmidtweek
Feestelijke week rond de geboortedag van Annie M.G. Schmidt op 20 mei waarin haar werk centraal staat. De Annie M.G. Schmidt week 2019 vindt plaats van woensdag 15 t/m zaterdag 25 mei, met als motto: Buitengewoon Annie. In januari ontvangen alle basisscholen de jaarlijkse Annie M.G. Schmidt-mailing, met toegang tot lessuggesties en boekentips. Lees meer.

Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek wordt begin oktober jaarlijks georganiseerd rond een thema. Voorafgaand aan de Kinderboekenweek is het Kinderboekenbal waar de Gouden Griffel wordt uitgereikt.

Overige landelijke campagnes

Media Ukkie Dagen
Tijdens de Media Ukkie Dagen, elk jaar begin april, organiseren bibliotheken, CJG’s en andere organisaties activiteiten, delen tips en brengen het belang van mediaopvoeding onder de aandacht bij ouders en professionele opvoeders. De volgende Media Ukkie Dagen vinden plaats van vrijdag 29 maart t/m vrijdag 5 april 2019.   

Week van de Opvoeding
De Week van de Opvoeding staat in het teken van opvoeden en ouderschap en wordt jaarlijks begin oktober georganiseerd. Ouders, medeopvoeders en professionals ontmoeten elkaar en wisselen gedachten uit tijdens workshops, webinars, lezingen of andere activiteiten door het hele land. Volgend jaar is de Week van de Opvoeding van maandag 7 t/m zondag 13 oktober 2019.