Updates rondom de BoekStartcoach

Gepubliceerd op: 7 april 2021 18:26

Het werk van de BoekStartcoach ligt voor een deel stil door de coronamaatregelen. Het is wachten op versoepelingen. In de tussentijd wordt gewerkt aan het verder professionaliseren van de BoekStartcoach als interventie. Lees hier meer over de laatste ontwikkelingen.

Monitor BoekStartcoach
Er komt een Monitor BoekStartcoach waarmee we zicht willen krijgen (landelijk) en zicht willen bieden (lokaal) op de invulling van de BoekStartcoach. De ontwikkeling van de pilotversie van de Monitor BoekStartcoach gaat binnenkort van start. De monitor zal eerst uitgetest worden op een aantal locaties voordat deze landelijk wordt uitgerold. Sardes ontwikkelt de Monitor BoekStartcoach in samenwerking met Stichting Lezen, SPN, de Bibliotheek Rivierenland en het Nederlands Centrum voor Jeugdgezondheidszorg (NCJ).

Rekenmodel BoekStartcoach
Er is een rekenmodel in ontwikkeling waarbij de kosten van de BoekStartcoach inzichtelijk worden gemaakt. Aan de hand van het rekenmodel kun je met onderbouwde cijfers in gesprek met de JGZ over de verdeling van de kosten. Ook heb je meer informatie over de (meerjaren)begroting als je in gesprek gaat met bijvoorbeeld de gemeente over subsidies. Zodra het rekenmodel gereed is wordt dit beschikbaar gesteld via de BoekStartPro Toolkit.

Pilot Hybride BoekStartcoach
De Bibliotheek Rivierenland en de Bibliotheek Hoeksche Waard voeren i.s.m. Stichting Lezen en de POI een pilot uit waarbij ze kijken welke digitale activiteiten geschikt zijn voor het informeren en ondersteunen van ouders. Kijken ouders bijvoorbeeld naar de gemaakte voorlichtingsfilmpjes die ze via verschillende kanalen aangeboden krijgen? Rond de zomer zullen ze hun eerste ervaringen delen.

Dit is mijn huis, speciaal boekje voor de BoekStartcoach
Net als voorgaande jaren komt er een actie voor de BoekStartcoach om een boekje uit te delen aan ouders met een kindje van ongeveer 2 jaar. Deze keer is het boekje 'Dit is mijn huis' geselecteerd. Vrolijke actie om mee te beginnen zodra je weer welkom bent op het consultatiebureau! Over de planning en de bijbehorende materialen volgt binnenkort meer informatie.