Verrijkt rekenmodel en nieuwe samenwerkingsovereenkomsten

Gepubliceerd op: 27 mei 2020 11:02

Voor BoekStart in de kinderopvang is het bestaande rekenmodel, voor nieuwe en bestaande locaties, vernieuwd en verrijkt. Aan het rekenmodel is een offerte werkblad toegevoegd, waarmee een concreet aanbod aan een kinderopvanglocatie kan worden gedaan. De samenwerkingsovereenkomsten voor BoekStart in de kinderopvang en de BoekStartcoach zijn geactualiseerd en juridisch getoetst. Dat geldt ook voor het model logboek BoekStartcoach. In de toelichting wordt de toepassing van het rekenmodel en de overeenkomsten in de praktijk uitgelegd.

Verrijkt rekenmodel met offerte werkblad

Als in het rekenmodel de gegevens van de locatie zijn ingevuld, komen deze terug bij het offerte werkblad. Dit werkblad laat aantallen zien waarvoor in de samenwerking met de kinderopvangorganisatie gekozen is. Bijvoorbeeld het leveren van formatie-uren van de voorleesconsulent en het aantal boeken dat voor de collectie beschikbaar komt. Het offerte werkblad laat zien wat de samenwerking tussen bibliotheek en kinderopvang kost, welke bijdrage de bibliotheek levert en welk bedrag de kinderopvanglocatie gaat betalen (zowel inclusief als exclusief BTW). Ook is te zien wat de kinderopvang per kind per jaar aan kosten kwijt is. Dit offerte werkblad kan van het rekenmodel worden losgekoppeld om naar de kinderopvang te sturen. 

Er is ook een werkblad ‘(Hulp) Offerte’. Deze is uitsluitend bedoeld voor intern gebruik en laat de uitkomsten per kostensoort zien. Voor het opnemen van dit werkblad is gekozen omdat het in de praktijk wel eens voorkomt dat kinderopvangorganisaties antwoord willen op één of enkele specifieke kosten. Ook de toelichting op de normen en de financiering zijn uitgebreid en geactualiseerd. Naast dit rekenmodel is er voor BoekStart in de kinderopvang ook een rekenmodel beschikbaar voor een kinderopvanglocatie die onderdeel uitmaakt van een Brede School of IKC. Je vindt deze beveiligde bestanden in de toolkit Exploitatie.

Nieuwe samenwerkingsovereenkomsten met model logboek

De bestaande overeenkomsten voor BoekStart en BoekStart in de kinderopvang zijn geactualiseerd en juridisch getoetst. De nieuwe versie kun je inzetten bij het opnieuw maken van afspraken met de kinderopvang of het consultatiebureau. In de overeenkomsten en in het model logboek voor de BoekStartcoach is rekening gehouden met de actuele situatie rond de AVG. De nieuwe beveiligde versies staan samen met een toelichting op de overeenkomsten in de toolkit Marketing & Communicatie

Oude en nieuwe overeenkomsten

De nieuwe versies van de overeenkomsten betekenen niet dat de ‘oude’ overeenkomsten niet meer geschikt zouden zijn. Deze blijven gewoon geldig tot het eind van de periode waarvoor ze zijn ondertekend. Pas bij het opnieuw maken van afspraken met kinderopvang of consultatiebureau adviseren wij om gebruik te maken van de herziene overeenkomsten. Het model logboek kan meteen in gebruik genomen worden door de BoekStartcoach.

Gebruik schoolmediatheeksysteem door kinderopvangorganisatie

In veel gevallen zullen bij een kinderopvanginstelling geen boeken worden uitgeleend maar zal de collectie voor gebruik aanwezig blijven in de instelling. Voor het uitlenen van boeken is toegang tot het schoolmediatheeksysteem noodzakelijk. Indien sprake is van een kinderopvanginstelling die in het kader van een Brede School of een Integraal Kindcentrum samenwerkt met een PO-instelling kan er – indien de kinderopvanginstelling ervoor kiest de boeken wel uit te lenen – met toestemming van de PO-instelling gebruik worden gemaakt van het schoolmediatheeksysteem.

De bibliotheek dient met de PO-instelling afspraken te maken over het gebruik door de kinderopvanginstelling van het schoolmediatheeksysteem. Er zijn dan twee mogelijke varianten.

  1. De eerste betreft de situatie waarin de PO-instelling het volledige dBos-pakket afneemt. In die situatie kan gebruik worden gemaakt van de modelovereenkomst ‘addendum bij dienstverleningsovereenkomst dBos PO’. Dit is een aanvulling op de al bestaande dienstverleningsovereenkomst met de PO-instelling waarmee wordt geregeld dat de aan de PO-instelling verbonden kinderopvanginstelling gebruik mag maken van het schoolmediatheeksysteem via de licentie van de PO-instelling. 
  2. De tweede variant betreft de situatie waarin de PO instelling niet het gehele dBos-pakket afneemt maar uitsluitend het schoolmediatheeksysteem. In deze situatie is er alleen een licentieovereenkomst gesloten met de PO-instelling. Indien de aan de PO-instelling verbonden kinderopvanginstelling gebruik wenst te maken van het schoolmediatheeksysteem, dan kan gebruik worden gemaakt van de modelovereenkomst ‘addendum bij licentieovereenkomst (stand alone versie)’. Dit is een aanvulling op de al bestaande licentieovereenkomst met de PO-instelling waarmee wordt geregeld dat de aan de PO-instelling verbonden kinderopvanginstelling gebruik mag maken van het schoolmediatheeksysteem via de licentie van de PO-instelling. Deze twee varianten zijn nader beschreven in de toelichting op de modelovereenkomsten.