Voorleesplan

Een voorleesplan geeft houvast bij de inrichting van leesbevordering binnen de kinderopvang. In een voorleesplan legt een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of voorschool vast op welke wijze aan leesbevordering wordt gewerkt.

In het Voorleesplan komen onderwerpen als boekencollectie, taken van de voorleesco√∂rdinator, wekelijkse (voor)leesactiviteiten en deelname aan landelijke projecten, zoals De Nationale Voorleesdagen, worden hierin vermeld. Na het invullen is er per kinderopvangorganisatie of locatie een digitaal jaaroverzicht beschikbaar. 

Een taal- of voorleescoördinator, pedagogisch beleidsmedewerker of manager vult het voorleesplan in. Kinderopvanginstellingen die deelnemen aan BoekStart doen dit samen met de Bibliotheek.

In de Tookit staan een aantal tools voor het maken van een Voorleesplan.

Naar de Toolkit

Interactief voorlezen heeft een positief effect op de ontwikkeling van de woordenschat, met name bij jongere kinderen.