Iene Miene Media 2022: urgentie van mediaopvoeding nauwelijks voelbaar bij ouders van kinderen van 0 t/m 6 jaar

Gepubliceerd op: 31 maart 2022 10:05

Mediaopvoeding is onder ouders van kinderen van 0 t/m 6 jaar geen urgent onderwerp. Bij maar liefst driekwart van de ouders staat mediaopvoeding op de laatste plaats – na gezonde voeding, voldoende bewegen, sociaal gedrag en hygiëne. Net als voorgaande jaren onderschrijft een ruime meerderheid van de ouders vooral de positieve effecten van media, zoals betere taalontwikkeling en rekenvaardigheid. Ook vinden ze media goed voor de creativiteit. Ouders zijn zich echter onvoldoende bewust van de schadelijke langetermijneffecten. Slechts een kwart van de ouders maakt zich zorgen over negatieve effecten zoals bijziendheid of overgewicht.

Dit blijkt uit het Iene Miene Media-onderzoek 2022 dat tijdens de start van de Media Ukkie Dagen (25 maart t/m 1 april) werd gepresenteerd. Dit is het tiende jaar dat het Iene Miene Media-onderzoek wordt uitgevoerd.

Richtlijnen World Health Organisation flink overschreden
Kinderen blijken veel tijd door te brengen met media. Zo besteden kinderen van 0 t/m 6 jaar op een dag gemiddeld anderhalf uur aan verschillende media-activiteiten. Dat overschrijdt de richtlijnen van de World Health Organisation (WHO), die ook worden gehanteerd door Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en andere advies- of steunorganisaties. Zij adviseren om jonge kinderen tot 2 jaar oud liefst zo weinig mogelijk media te laten gebruiken en kinderen tot 5 jaar maximaal 1 uur per dag. Uit vele internationale studies blijkt een verband tussen overmatig mediagebruik en problemen met de gezondheid. Denk hierbij aan overgewicht, bijziendheid, te weinig of moeilijk in slaap komen maar ook de invloed op schoolprestaties en omgaan met andere kinderen. Om deze negatieve effecten van media te voorkomen is het belangrijk dat kinderen in een vroeg stadium bewust, veilig en gezond met media leren omgaan.

Swipe, stap, sprong
Elk jaar organiseert Netwerk Mediawijsheid de Media Ukkie Dagen waarbij aandacht wordt gevraagd voor mediawijsheid in de opvoeding van kinderen van 0 tot 6 jaar. Dit jaar vinden de Media Ukkie Dagen plaats van 25 maart t/m 1 april 2022 en is het thema ‘Swipe, stap, sprong’. Er worden dit jaar vraagstukken behandeld als: ‘Kun je een kind alleen met een tablet, tv, smartphone of boekje laten spelen of is samen beter?’, ‘Hoe begeleid je een kind stap voor stap in de ‘digitale wereld’?’, ‘Hoe zet je media in, zodat een kind er ook iets van leert en sprongen maakt?’, ‘En hoe maak je keuzes die aansluiten op de ontwikkeling van het kind?’. Meer dan 150 organisaties en instanties organiseren tijdens de Media Ukkie Dagen activiteiten om ouders te helpen bij deze vraagstukken. Voor meer informatie over het evenement en de activiteiten: mediaukkiedagen.nl.

Over het Iene Miene Media-onderzoek 2022
Iene Miene Media is een jaarlijks herhaald kwantitatief onderzoek naar het mediagebruik in gezinnen met jonge kinderen van 0 t/m 6 jaar. Het onderzoek wordt jaarlijks gepubliceerd bij de start van de Media Ukkie Dagen (25 maart t/m 1 april 2022). Het onderzoek is gehouden onder een representatieve steekproef van 1.130 ouders van kinderen in de leeftijd van 0 t/m 6 jaar in Nederland. Het online veldwerk heeft plaatsgevonden tussen 15 februari en 1 maart 2022. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Netwerk Mediawijsheid in samenwerking met prof. dr. Peter Nikken, lector Jeugd & Media aan Hogeschool Windesheim, en onderzoeksbureau CHOICE Insights & Strategy.

Over Netwerk Mediawijsheid
Netwerk Mediawijsheid heeft de missie: ‘Nederland mediawijs’. Met meer dan 1000 aangesloten organisaties, bedrijven, zelfstandig professionals en instellingen werkt het netwerk aan een Nederland waarin iedereen mediawijs is - of bezig is dat te worden. Want mensen die mediawijs zijn, kunnen zich gemakkelijker en zekerder bewegen in een samenleving waarin (online) media een steeds grotere rol spelen. Zie: netwerkmediawijsheid.nl.